CH THỜI BÁO MÊ KÔNG

Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 | 15:45:57

Thuộc Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia (VILACAED)
Trụ sở:  Tầng 7, số 65 Văn Miếu, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn phòng Ban Biên tập: Tầng 3, Cung triển lãm quy hoạch quốc gia, Đỗ Đức Dục, Mỹ Đình, Hà Nội
Điện thoại:     0804 9573/74
Fax:               0804 9575
Email:            thbmekong@gmail.com
Website:        vilacaed.org.vn
 
Đại hội Chi hội Thời báo Mê Kông nhiệm kỳ 2016-2018 (tháng 4)
 
Thư ký Lại Thanh Bình
- Tổng Biên tập Thời báo Mê Kông
Di động:        0914 851 138
Email:             
 
Phó Thư ký Nguyễn Thanh Nam
- Phó Tổng Biên tập

 

 
Ủy viên- Phụ trách kiểm tra Bùi Mạnh Cường
 
 
Thường trực Văn phòng đ.c Yến
Di động:        0948 105 590
Email:            thbmekong@gmail.com