CV số 543/CV-HNBVN V/v góp ý vào Dự thảo Hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú

Chủ nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018 | 17:30:28

CV số 543/CV-HNBVN V/v góp ý vào Dự thảo Hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú xem tại đây