Cà Mau: Cả năm 2019 chỉ 1 trường hợp tham nhũng, không cán bộ nào nhận quà

Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 | 10:21:29

Cả năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau không ai nhận quà, trả lại quà. Tỉnh này cũng chỉ phát hiện 1 trường hợp tham nhũng.

Theo báo cáo chính thức, trong năm 2019, ngành Thanh tra Cà Mau đã tiến hành 55 đoàn thanh tra, qua đó phát hiện 1 vụ có dấu hiệu tham nhũng xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh, việc thực hiện các chế độ định mức và tiêu chuẩn đã qua chưa được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời… nên một số nơi, một số cơ quan, đơn vị còn xảy ra tình trạng sử dụng ngân sách và tài sản công vượt định mức, tiêu chuẩn, gây thất thoát, lãng phí.

Còn một số công chức có thái độ phục vụ chưa tốt, thiếu tôn trọng dân, không chủ động chào hỏi khi người dân đến giao dịch, hướng dẫn làm thủ tục hành chính còn chung chung, thiếu tận tình, gây phiền hà, nhũng nhiễu và không đảm bảo giờ giấc làm việc.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách để mua quà tặng trái pháp luật và cũng chưa phát hiện trường hợp nào nộp lại quà tặng.

Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 7.400 người thuộc diện kê khai tài sản. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xác minh kiểm chứng tính chính xác và trung thực của mỗi bản kê khai ở từng đơn vi còn hạn chế. Thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn số ít đối tượng chưa đưa vào bản kê khai; một số cá nhân kê khai tài sản, thu nhập biến động nhưng không giải thích rõ nguồn gốc,…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hành vi tham nhũng là rất tinh vi, diễn ra trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới, lợi dụng kẻ hở của pháp luật, sự quen biết, nể nang, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ để trục lợi; tình trạng “tham nhũng vặt” vẫn diễn ra, tập trung ở các lĩnh vực, như: Quản lý và sử dụng đất đai, các dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu,…

Theo báo Lao Động

https://laodong.vn/xa-hoi/ca-mau-ca-nam-2019-chi-1-truong-hop-tham-nhung-khong-can-bo-nao-nhan-qua-773381.ldo