Các Đài PTTH tập trung xây dựng chuyên mục hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe

Thứ sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 | 19:1:12

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị các đài phát thanh, truyền hình xây dựng chuyên mục; tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các nội dung hướng dẫn, phổ biến kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, cơ quan này đã đề nghị các đài, đơn vị nghiên cứu hướng dẫn của Bộ TT&TT tại văn bản 3082 ngày 13/8 về tăng cường hướng dẫn phòng chống Covid-19.

Các đài, đơn vị còn được đề nghị xây dựng chuyên mục; tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng nội dung về hướng dẫn, phổ biến kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19 trên sóng phát thanh, truyền hình.

Các Đài PTTH tập trung xây dựng chuyên mục hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Các Đài PTTH tập trung xây dựng chuyên mục hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Cụ thể, với các đài, đơn vị đã có chuyên mục, cần tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng nội dung về hướng dẫn, phổ biến kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm tối thiểu 3 lần/ngày; lựa chọn phát sóng vào khung giờ, thời điểm có nhiều người xem, người nghe.

Đối với những đài, đơn vị chưa có chuyên mục, cần xây dựng, mở mới chuyên mục hướng dẫn, phổ biến kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình về vấn đề này, bảo đảm tối thiểu 3 lần/ngày; lựa chọn phát sóng vào khung giờ, thời điểm có nhiều người xem, người nghe.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh sản xuất những chương trình giải trí, lồng ghép tuyên truyền về thông điệp 5K, hướng dẫn, tư vấn sức khỏe cho người dân...

Cục PTTH&TTĐT cũng đề nghị các Đài PTTH thực hiện thống kê, báo cáo số liệu các chương trình đã phát sóng trên kênh phát thanh, kênh truyền hình; đăng tải lại trên trang thông tin điện tử và trên các nền tảng mạng xã hội khác của Đài và gửi Báo cáo về Cục PTTH&TTĐT (115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) vào ngày 25 hàng tháng; file mềm báo cáo gửi vào email: lehong20689@gmail.com; ngocmaidpt@gmail.com để Cục PTTH&TTĐT tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/cac-dai-ptth-tap-trung-xay-dung-chuyen-muc-huong-dan-pho-bien-kien-thuc-ve-cham-soc-bao-ve-suc-khoe-post151251.html