Đồng hành cùng doanh nghiệp

Cách tính thời gian thai sản với lao động nữ sinh con

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Trường hợp người lao động sinh con vào ngày 16.8.2021, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của người lao động được tính từ ngày 16.8.2021 đến hết ngày 15.2.2022 (nếu người lao động sinh 1 con).

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam