Cần các bài viết chuyên sâu, mang tính định hướng về Đà Nẵng

Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017 | 11:17:26

Chiều 28-3, ông Bùi Xuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì hội nghị giao ban công tác báo chí quý 1-2017 và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền quý 2-2017 với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan báo, đài thành phố và T.Ư đóng tại Đà Nẵng.

Ông Bùi Xuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của BTG Thành ủy, trong quý 1-2017, các cơ quan báo, đài của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND, định hướng của BTG T.Ư và BTG Thành ủy, đã phản ánh đậm nét các hoạt động chính trị, KT-XH và những vấn đề thời sự đáng quan tâm diễn ra trên địa bàn thành phố. Các báo đài đã thực hiện tốt công các tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; chương trình thành phố “4 an” gắn với việc thực hiện văn hóa, văn minh đô thị; kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Báo chí thành phố cũng đã tuyên truyền có hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, triển  khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4-NQ/TW (khóa XII); đã phản ánh đầy đủ, toàn diện gương điển hình của các tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực đời sống trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... qua đó góp phần củng số sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự lan tỏa, thực sự đưa Nghị quyết, Chỉ thị vào cuộc sống.

Tại hội nghị, BTG và lãnh đạo các cơ quan báo chí tập trung trao đổi, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục đối với  một số hạn chế trong công tác thông tin, phản ánh của báo chí đã được BTG chỉ ra như: Việc phản ánh một số thông tin nhạy cảm, các vấn đề quan trọng của thành phố đôi khi còn chậm, lúng túng, thiếu tính chủ động, nhạy bén. Một số cơ quan báo chí đưa tin chưa chính xác, thiếu xác minh, kiểm chứng, nội dung trích dẫn không đúng hoặc vượt quá bản chất của sự việc; tít bài chưa phù hợp với nội dung; khai thác các đề tài chưa có nhiều đổi mới, thiếu tính sáng tạo; chưa phát huy hiệu quả vai trò của báo chí trong việc định hướng dư luận xã hội...

Theo định hướng của BTG Thành ủy, trong quý 2-2017, các cơ quan báo, đài thành phố cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền. Trong đó tiếp tục tăng cường chất lượng, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ thành phố; tuyên truyền Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”; mở các chuyên mục, chuyên trang về chương trình “Thành phố 4 an”; tăng cường tuyên truyền, quảng bá các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố, nhất là Tuần lễ cấp cao APEC, Lễ hội trình diễn Pháo hoa quốc tế 2017, tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý 2-2017... Đặc biệt, báo, đài cần có các bài viết phân tích chuyên sâu, mang tính định hướng, góp phần xây dựng, phát triển thành phố; đề xuất, hiến kế phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố đồng thời đấu tranh  phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề “nóng”, “nhạy cảm”, tham nhũng, lãng phí... để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, hạ uy tín lãnh đạo, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo K.T (báo Công An TP Đà Nẵng)