Cần đặc biệt quan tâm phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc

Thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021 | 19:12:28

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của tổ quốc.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 60 đại biểu đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phía Bắc; cán bộ làm công tác đối ngoại tại các bộ, ban, ngành; cán bộ làm công tác thông tin đối thoại thuộc TP Hà Nội; phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

can dac biet quan tam pho bien chinh sach phap luat ve cong tac bao ve bien gioi to quoc hinh 1

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng chia sẻ về tình hình thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, triển khai pháp luật của Bộ đội Biên phòng ở biên giới và tình hình thực hiện của nhân dân. Ảnh: Trung Quân.

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Dựa vào dân, lấy dân làm gốc, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống.

Để có cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy, cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật, về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Đây là những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách, thông qua công việc, bài viết, phóng sự của mình để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia truyền đạt các nội dung, gồm: tình hình biên giới, lãnh thổ từ đầu năm 2021 đến nay và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ. Tình hình thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, triển khai pháp luật của Bộ đội Biên phòng ở biên giới và tình hình thực hiện của nhân dân.

Theo Vũ Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/can-dac-biet-quan-tam-pho-bien-chinh-sach-phap-luat-ve-cong-tac-bao-ve-bien-gioi-to-quoc-post166448.html