Cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học

Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 | 18:24:26

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong nghiên cứu khoa học xã hội, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm luôn đứng trong hàng ngũ những người tiên phong.

Phát biểu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vào sáng nay (17/5) nhân dịp kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần chủ động đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động nghiên cứu khoa học để các kết quả nghiên cứu có thể lan toả rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, từ đó giúp họ nhận thức rõ và trân trọng các giá trị lịch sử, văn hoá tốt đẹp của dân tộc, lan toả lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu cơ bản, cũng như nhiệm vụ tư vấn chính sách, cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng, hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Giáo sư – Tiến sỹ Hồ Sỹ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, những đóng góp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam rất to lớn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước cũng như trong thời bình.

“Trong những tình huống cam go của đất nước chống Mỹ, Pháp và các thế lực thù địch khác, những thời kỳ đổi mới, về vai trò lãnh đạo của Đảng đều là những cú hích từ khoa học xã hội, đất nước mới tiến triển được. Trong khoảng 10 năm trở lai đây, những đóng góp của Viện về phương diện tư vấn chính sách, tham vấn cho các cơ quan của đảng và nhà nước và đối ứng với các tình huống bất ngờ về ngoại giao, quân sự, chúng ta đều có những đóng góp mà tôi nghĩ là vô giá với sự phát triển”- Giáo sư – Tiến sỹ Hồ Sỹ Quý nói.

Chủ tịch Quốc hội thăm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong nghiên cứu khoa học xã hội, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm luôn đứng trong hàng ngũ những người tiên phong về đổi mới tư duy, tích cực tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện và phát triển lý luận, thẳng thắn đưa ra các kiến nghị có giá trị đối với đất nước.

Trong nghiên cứu khoa học nhân văn, Viện Hàn lâm tiếp tục có những đóng góp để làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc, khẳng định độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, làm giàu các giá trị và bản sắc văn hóa trường tồn của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam.

Kết quả của những nghiên cứu khoa học được đánh dấu bằng những công trình có giá trị chuyên môn cao. Đó là các bộ sách, các tổng tập và bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, chất lượng, số lượng và giá trị khoa học của các công bố đã tăng lên đáng kể. Viện Hàn lâm đã có 20 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ:

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vẫn còn có những hạn chế cả trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trong tư vấn và phản biện chính sách hay đào tạo nguồn nhân lực. Viện Hàn lâm vẫn chưa phát huy thật hiệu quả thế mạnh của mình, tiếng nói của giới khoa học xã hội vẫn còn khiêm tốn, xã hội vẫn chưa được biết và hiểu nhiều về các thành tựu của khoa học xã hội, các cơ quan hoạch định chính sách vẫn chưa nhận được nhiều ý kiến từ các nhà khoa học của Viện Hàn lâm.

 

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh các đại biểu tham dự

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần chủ động và kịp thời hơn trong nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Các chuyên gia của Viện Hàn lâm cũng cần tích cực tham gia tham vấn các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội…

Viện Hàn lâm cần tiếp tục nghiên cứu, luận giải, đánh giá, tổng kết các thành tựu và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991. Đồng thời, nghiên cứu và luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn mới của đất nước đặt ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Viện Hàn lâm cần chủ động đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động nghiên cứu khoa học để các kết quả nghiên cứu có thể lan toả rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, từ đó giúp họ nhận thức rõ và trân trọng các giá trị lịch sử, văn hoá tốt đẹp của dân tộc, làm lan toả lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tiến tới xây dựng xã hội dân trí cao, xã hội tri thức. Mặt khác, việc làm này sẽ giúp xã hội nhận thức, đánh giá đúng hơn các đóng góp của các nhà khoa học xã hội vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ”.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, chủ động xây dựng mạng lưới hợp tác trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, tích cực tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế và khu vực; tăng cường công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học quốc tế có uy tín trong khu vực./.

Theo Lê Tuyết/VOV