Cần quy định mức thưởng xứng đáng đối với tác giả đạt các giải báo chí Quốc gia

Thứ tư, ngày 7 tháng 11 năm 2018 | 14:16:31

Đó là kết luận của Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tại cuộc họp ngày 6/11 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh hiện tại trên địa bàn tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận cuộc họp 

Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND Quy định về khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh hiện tại trên địa bàn tỉnh. Vậy nhưng, đến nay, trên cơ sở Luật Thi đua khen thưởng và các nghị định, quyết định của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung và thực tiễn thực hiện có một số nội dung, quy định không còn phù hợp cần phải sửa đổi bằng nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An. 

Bởi vậy tại cuộc họp góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách khen thưởng đã có nhiều ý kiến góp ý dự thảo do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An soạn thảo. Theo đó, tỉnh Nghệ An cần cân nhắc có chính sách khen thưởng đối với học sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Nghệ An tham gia học tập tại các trường chuyên ở trường đại học đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, đối với các kỳ thi được chuyển tiếp từ cấp tỉnh lên khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế thì không có chính sách khen thưởng, nhưng đối với một số giải thưởng thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật không có giải tỉnh, quốc gia, quốc tế mà chỉ tổ chức giải thưởng khu vực quốc gia thì tỉnh cũng cần cân nhắc có chính sách khen thưởng để động viên khích lệ. 

Đặc biệt, có ý kiến thẳng thắn: đề nghị UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu mức thưởng giữa các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, thể thao đảm bảo phù hợp với tính chất của từng lĩnh vực.

Kết luận tại cuộc họp, ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, đối với lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật mang tính đặc thù và mang đậm dấu ấn của người Nghệ cần bảo tồn, phát huy và xứng đáng được tôn vinh. Cho nên đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xác định lại mức thưởng cao hơn so với dự thảo hiện nay.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cũng nhấn mạnh: cần quy định mức thưởng xứng đáng đối với tác giả đạt các giải báo chí quốc gia như: Báo chí quốc gia; Báo chí về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng; Quảng bá tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Liên hoan phát thanh - truyền hình toàn quốc…    

 Theo: Trọng Đức/ Báo Công luận