Báo chí giám sát xã hội

Chân dung hai tân Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công An. Cả hai tân Thứ trưởng đều có tuổi đời dưới 50 tuổi.

Theo Thi Uyên/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/chan-dung-hai-tan-thu-truong-bo-cong-an-post918927.vov