Chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam vè việc các cấp Hội Nhà báo tham gia Hội Báo toàn quốc 2020

Thứ ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019 | 11:35:59

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam có công văn liên tịch số 97/CVLT/BTGTƯ-HNBVN, chỉ đạo các cấp Hội Nhà báo tham gia Hội Báo toàn quốc 2020.

Xem và tải văn bản tại đây