Chi hơn 1.200 tỷ đồng mua mới trên 1.100 ô tô công năm 2016

Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017 | 11:26:37

Mặc dù trong năm qua, việc mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền đã được yêu cầu phải “hạn chế”, song theo báo cáo của Chính phủ, ngân sách vẫn phải chi mua mới 1.164 ô tô công với tổng nguyên giá gần 1.223 tỷ đồng. Trong khi đó, vẫn còn tới hơn 8.700 xe ô tô công đã quá thời gian tính hao mòn theo chế độ.

Cả nước có 37.286 ô tô công

Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sắp diễn ra, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2016 đã có 2.166 ô tô công tăng thêm do mua mới, tiếp nhận với tổng nguyên giá hơn 2.015 tỷ đồng.

Trong đó, số xe mới của khối Trung ương là 1.158 chiếc với tổng nguyên giá hơn 1.194 tỷ đồng và của khối địa phương là 1.008 chiếc với tổng nguyên giá gần 821 tỷ đồng.

Trong tổng số hơn 2.100 ô tô công tăng lên trong năm 2016, Bộ Tài chính cho biết, có 1.002 xe tăng là do việc tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng nguyên giá số xe điều chuyển này là 792 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân sách năm ngoái đã chi mua mới 1.164 xe với tổng nguyên giá gần 1.223 tỷ đồng, với 32 xe mua mới phục vụ chức danh, 181 xe phục vụ công tác chung và 951 xe sắm mới là xe chuyên dùng.

Việc mua mới xe ô tô công trong năm qua được Chính phủ khẳng định, “chủ yếu là để trang bị cho các cơ quan, đơn vị chưa có xe ô tô, xe ô tô chuyên dùng và thay thế xe ô tô đã hết thời hạn sử dụng”.

Cùng với 2.085 xe được báo cáo giảm (do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy) với tổng nguyên giá gần 1.100 tỷ đồng, tổng kết lại, đến thời điểm 31/12/2016, tổng số xe công hiện hữu trên cả nước đạt 37.286 chiếc với tổng nguyên giá xấp xỉ 24.000 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản Nhà nước.

Trong cơ cấu ô tô công hiện tại, số xe phục vụ chức danh chỉ chiếm 2,31% với 860 chiếc, tổng nguyên giá 841,6 tỷ đồng và tổng giá trị còn lại là 331,5 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lớn là xe phục vụ công tác chung với 21.114 chiếc, chiếm hơn 56% và xe chuyên dùng 15.312 chiếc, chiếm hơn 41%.

(Đơn vị: Chiếc - Giá trị: Tỷ đồng)

23% quỹ xe công đã trên 15 năm sử dụng

Tại bản báo cáo này, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng công bố, tổng giá trị còn lại của xe ô tô công theo sổ kế toán đến 31/12/2016 là 7.435 tỷ đồng, bằng 31% tổng nguyên giá. “Điều này cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định”, báo cáo của Chính phủ nhận định.

Cụ thể, đến thời điểm báo cáo, số xe ô tô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn theo chế độ) đã lên tới 8.710 chiếc, chiếm trên 23% tổng quỹ xe công.

Năm vừa qua, theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, việc mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền được yêu cầu phải “hạn chế”. Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính.

Trong đó, đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh chỉ được mua sắm mới sau khi rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, mức giá theo quy định của pháp luật.

Đến nay, việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ cũng đã được 44/44 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương hoàn thành. Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, tăng cường việc khoán xe ô tô và xử lý xe ô tô dôi dư sau khi rà soát, sắp xếp lại theo hướng: Điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức; thực hiện thanh lý đối với xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo quy định, việc bán, thanh lý thực hiện theo hình thức đấu giá công khai; chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung sang nhóm xe chuyên dùng đối với xe phù hợp với định mức xe chuyên dùng đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định”.

Theo Bích Diệp/Dân Trí