Chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2019 - 2021 sẽ giảm dần

Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 | 9:16:59

Ngày 15-5, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 24. Tại phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH); xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận, UBTVQH nhất trí quy định chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 tính trên tổng thu và chi. Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH, BHTN năm 2019 bằng 2,15%; năm 2020 bằng 2,0%; năm 2021 bằng 1,85%. Bình quân giai đoạn này bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi BHXH, BHTN, giảm 13% so giai đoạn 2016-2018.

UBTVQH cũng nhất trí, lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc của BHXH Việt Nam; người làm việc theo chế độ hợp đồng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và nhóm người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong ngành Lao động-Thương binh và Xã hội ở mức 1,8 lần như quy định trong nghị quyết của UBTVQH, thực hiện ổn định cho đến khi Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới.

Minh Thư/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam