Chỉ thị 43-CT/TW - Kim chỉ nam cho hoạt động Hội trong tình hình mới - Bài 5: Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội: Chỉ thị 43: “Đường ray” cho những toa tàu

Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021 | 7:9:55

“Tất cả những hoạt động mà chúng tôi đang triển khai và sắp tới sẽ triển khai đều xuất phát và cụ thể hóa từ tinh thần của Chỉ thị 43/CT-TW. Bởi Chỉ thị chỉ là định hướng, là đường ray, còn mình phải là đầu tàu, toa tàu để đi trên đường ray đó...”.

“Tất cả những hoạt động mà chúng tôi đang triển khai và sắp tới sẽ triển khai đều xuất phát và cụ thể hóa từ tinh thần của Chỉ thị 43/CT-TW. Chúng tôi nghĩ rằng, sau khi có Chỉ thị này thì phải đồng lòng, chủ động triển khai trên thực tế. Bởi Chỉ thị chỉ là định hướng, là đường ray, còn mình phải là đầu tàu, toa tàu để đi trên đường ray đó...” - Nhà báo Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HNB Thành phố Hà Nội khẳng định.

Từ tinh thần Chỉ thị đến sự quan tâm của Đảng bộ chính quyền

Trong những năm qua, Hội Nhà báo thành phố đã luôn bám sát và hoàn thành các nhiệm vụ Thành ủy, Thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và các ngành, các cấp của thành phố giao. Từ đó luôn tìm tòi, đổi mới và nâng cao phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức Hội trong tình hình mới nhằm đáp ứng nhu cầu của hội viên các cơ quan báo chí Thủ đô; đồng thời là cầu nối giữa báo chí Hà Nội với báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn và với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố địa phương bạn. Ngày 18/3/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Và ngày 8/4/2020, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị 43-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo trong tình hình mới” chính là những “đòn bẩy” cho các hoạt động của HNB Hà Nội ngày một “bứt phá” hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam cho Hội Nhà báo TP. Hà Nội. Ảnh: Hanoimoi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam cho Hội Nhà báo TP. Hà Nội. Ảnh: Hanoimoi

Nhà báo Kiều Thanh Hùng chia sẻ: “Có thể khẳng định, Chỉ thị số 37-CT/TW và Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sát, thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động báo chí, người làm báo nói chung, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để những người làm báo chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nhìn lại, từ hơn 20 năm qua, trong khi nhiều Hội tỉnh, thành trong cả nước còn khó khăn thì HNB Hà Nội đã có trụ sở văn phòng riêng, khá khang trang tại một di tích lịch sử của Thủ đô (số 62 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), cùng với đó là 5 cán bộ chuyên trách với nguồn kinh phí hoạt động hằng năm tuy không dồi dào nhưng đủ trang trải. Đây có thể xem là nguồn lực quan trọng để Hội Nhà báo Thủ đô tự tin phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo thành phố giao cho. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng đã và luôn được thực thi xuyên suốt quá trình hoạt động của Hội thành phố cũng như ở tất cả các Liên chi hội, Chi hội, nhất là sau khi Ban Bí thư có Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 và gần đây là Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Theo đó, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã quan tâm và tạo điều kiện, giúp đỡ về mọi mặt để tổ chức của Hội Nhà báo cũng như các cơ quan báo chí của Thủ đô hoạt động hiệu quả, có điều kiện phát triển tốt nhất. Phó Chủ tịch Thường trực HNB TP. Hà Nội cho biết thêm: “Cũng trên tinh thần đó, những  năm qua, Hội Nhà báo thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò là Hội Nhà báo của Thủ đô, “mái nhà chung” của những người làm báo Thủ đô. Hội đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong các chương trình hoạt động nghiệp vụ, công tác Hội; tập hợp, đoàn kết được đông đảo hội viên nhà báo tham gia vào các chương trình, hoạt động; vận động hội viên, phóng viên, nhà báo tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội; tuyên truyền và cổ vũ nhân dân Thủ đô cùng các ngành, các cấp phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô; triển khai và thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, các năm chủ đề của thành phố; đặc biệt thực hiện Chỉ thị 05/TW của Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát huy thế mạnh

Cũng từ Chỉ thị 43, HNB TP. Hà Nội đã nỗ lực đề ra các định hướng, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, trong đó không thể không nhắc đến sự ủng hộ tích cực từ Đảng bộ và chính quyền thành phố để Chỉ thị sớm đi vào thực tiễn.  Nhà báo Kiều Thanh Hùng cho biết: Thể hiện sự quan tâm sâu sát, kịp thời của lãnh đạo thành phố với hoạt động Hội, ngày 31/8/2020 tức là chỉ sau 4 tháng có Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”. Trong đó nêu rất cụ thể các yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền: “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với hoạt động của báo chí thành phố. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân”. “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo thành phố”. “Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí của Thành phố, Hội Nhà báo Hà Nội để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời chuyển hướng tuyên truyền, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Hội Nhà báo thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội”...

Có thể nói, Chỉ thị 43/CT-TW, Chỉ thị 34 của Thường trực Thành ủy thực sự là một định hướng quan trọng, một điều kiện hết sức thuận lợi cho Hội Nhà báo thành phố trong thời điểm này. Khi mà Đảng bộ 30 quận huyện thị xã và các sở ngành đang tích cực quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 5 năm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng. Chắc chắn những khó khăn hiện tại về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hay những lúng túng trong việc đặt hàng, liên kết tuyên truyền, thủ tục đơn giá chưa thống nhất v.v... sẽ sớm được tháo gỡ, tạo niềm tin cống hiến, sáng tạo cho hội viên các cơ quan báo chí của thành phố nói chung và hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội nói riêng trong giai đoạn mới.

Nắm bắt lợi thế này, Hội Nhà báo Hà Nội đã và đang khẩn trương phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức cho hội viên học tập nắm vững tinh thần của Chỉ thị 43/CT-TW, Chỉ thị 34 của Thành ủy và lan tỏa tinh thần Chỉ thị tới các đơn vị và tầng lớp nhân dân Thủ đô, để các cấp ủy, chính quyền, sở ngành ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện hơn cho các cấp Hội Nhà báo đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới nội dung hình thức hoạt động theo phương châm: Thiết thực, hiệu quả.

Có thể nói, cùng với việc không ngừng học tập Nghị quyết, trau dồi bản lĩnh cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, thực hiện tốt 10 quy định về đạo đức người làm báo, trong nhiều năm qua trước những thách thức và áp lực của mặt trái kinh tế thị trường, Hội Nhà báo thành phố càng coi trọng, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng Liên chi hội, Chi hội nhà báo cũng như các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động phong trào của Hội. Đặc biệt, những nhiệm vụ thời gian tới trong triển khai Chỉ thị 43- CT/TW đã đang là những công việc “cần làm ngay” để HNB TP. Hà Nội tiếp tục phát triển hơn nữa.

Theo Sông Mây/ NB&CL

https://congluan.vn/bai-5-hoi-nha-bao-thanh-pho-ha-noi-chi-thi-43-duong-ray-cho-nhung-toa-tau-post113678.html