Chỉ thị 43-CT/TW - Kim chỉ nam cho hoạt động Hội trong tình hình mới: Bài cuối: Quyết liệt hơn nữa để Chỉ thị 43-CT/TW đi vào cuộc sống hiệu quả

Thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2021 | 10:46:58

Đây là điều mà các cấp Hội Nhà báo trăn trở và mong muốn làm sao để tinh thần của Chỉ thị sẽ được xuyên suốt trong các hoạt động thời gian tới. Các công tác quán triệt Chỉ thị đã được các cấp Hội thực hiện khá nghiêm túc thời gian qua và đang tiếp tục lan tỏa, triển khai.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những tâm tư, mong muốn có sự “vào cuộc” mạnh mẽ hơn nữa từ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, sự đồng hành, ủng hộ từ các cơ quan chức năng.

Vẫn còn đó những trăn trở

Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNBVN trong tình hình mới đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của hội viên, nhà báo bởi tầm vóc, ý nghĩa và giá trị mà Chỉ thị mang lại. Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN từng khẳng định: “Chúng ta đã tổng kết Chỉ thị 37-CT/TW một cách hết sức nghiêm túc. Trên cơ sở đó, Hội đã đề nghị Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới - Chỉ thị 43-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HNBVN trong thời kỳ mới. Có thể nói đây là chỉ thị hết sức quan trọng để đảm bảo HNBVN là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của giới báo chí cả nước, có một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Cũng là khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Hội đối với xã hội và đất nước. Tinh thần xuyên suốt của chỉ thị đó là mỗi cấp hội, mỗi hội viên thấu suốt được việc làm báo là làm cách mạng, và người làm báo là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, nâng cao tính Đảng trong hoạt động báo chí và trong tổ chức Hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong mỗi cơ quan báo chí, cấp hội, mỗi hội viên, tăng cường học tập lý luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Đây là chỉ thị mang tính “kim chỉ nam” cho hoạt động Hội, có ý nghĩa không chỉ đối với HNBVN mà còn đối với giới báo chí cả nước”.

Các hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ được Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh thực hiện thường xuyên. Trong ảnh, các nhà báo thẩm định tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh.

Các hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ được Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh thực hiện thường xuyên. Trong ảnh, các nhà báo thẩm định tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh.

Trên tinh thần phấn khởi, ủng hộ và nhiều kỳ vọng, các cấp Hội địa phương đã tích cực triển khai xuống các hội viên, lên các kế hoạch thực hiện đầy đủ, bài bản. Các cấp Hội địa phương đã đặt ra những mong muốn và kỳ vọng vào Chỉ thị 43 sẽ là “đòn bẩy” các các hoạt động Hội bứt phá. Tuy nhiên để làm được điều ấy trên thực tế, nhiều lãnh đạo địa phương cho rằng, xung quanh công tác triển khai Chỉ thị, HNBVN cần có sự phối hợp liên tịch giữa Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính cùng các ngành chức năng khác, để cụ thể hóa các vấn đề, giải quyết những khó khăn trong hoạt động Hội địa phương hiện nay.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đặt ra rằng, cần có những chuyển biến, thay đổi một cách căn cơ, từ chính sách, cơ chế thì mới khuyến khích được.  Nhà báo Tạ Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng chia sẻ:  “Để chỉ thị 43-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống hiệu quả nhất, chúng tôi cho rằng, các cấp ủy địa phương, chính quyền, các sở ngành có liên quan, cần tích cực chỉ đạo, quán triệt sâu sắc tinh thần nội dung Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tích cực phối hợp các cơ quan báo chí và các cấp hội để thực hiện đề án quy hoạch báo chí mà Chính phủ phê duyệt; chủ động cung cấp thông tin cho Hội Nhà báo tỉnh trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… để tỉnh Hội có điều kiện tập hợp, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các nhà báo - hội viên tham gia tích cực vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời chúng tôi mong rằng, các Ban của Hội Nhà báo VN và các ngành chức năng cần nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ, chính sách phù hợp với quy định của luật pháp nhằm thu hút cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết tham gia công tác Hội chuyên trách và cả kiêm nhiệm. Đặc biệt là phát huy vai trò tham gia của các Hội Nhà báo địa phương trong công tác phối hợp trong việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan báo chí; quy hoạch, sáp nhập, thành lập cơ quan báo chí theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh, thành phố thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện, giám định của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí, đến đội ngũ người làm báo ở địa phương. Đối với các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố - tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cần thiết về biên chế cán bộ chuyên trách, kinh phí, phương tiện làm việc để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực”. 

Cần có cơ chế thu hút nhà báo giỏi làm công tác Hội

Đó là ý kiến của nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HNB Quảng Ninh. Ông phân tích: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cán bộ Hội Nhà báo muốn làm tốt được công việc, ngoài kiến thức nền rất cần phải giỏi về nghiệp vụ báo chí, phải am hiểu về đội ngũ người làm báo. Là cán bộ phong trào thật đấy, nhưng nếu không phải là nhà báo vững nghề, sáng tâm thì khi anh nói, các hội viên nhà báo sẽ khó chấp nhận. Mà muốn thu hút được cán bộ như vậy thì phải có cơ chế. Trong Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ sáu là: “Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản cùng các cơ quan báo chí cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động và có quy định cụ thể tạo điều kiện cần thiết về cán bộ chuyên trách, kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc để Hội Nhà báo các cấp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực”. 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn phóng viên, BTV do HNBVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức đi giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm tại Vĩnh Long.

Đoàn phóng viên, BTV do HNBVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức đi giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm tại Vĩnh Long.

Nhưng thẳng thắn nhìn nhận thì việc quan tâm tạo điều kiện cho các cấp Hội Nhà báo hoạt động cũng còn có những hạn chế. Đó là bởi vì chưa có quy định cụ thể như Ban Bí thư chỉ đạo. Thế nên, việc thực hiện ở các địa phương khác nhau, có HNB tỉnh thì có cán bộ chuyên trách, có tỉnh lại không; có đơn vị được ngân sách hỗ trợ kinh phí kha khá, nơi khác thì lại rất èo uột… Có một thực tế là nhà báo giỏi chuyển sang khối Đảng, chính quyền hay các tổ chức chính trị - xã hội khác thì được chứ không muốn sang chuyên trách công tác Hội Nhà báo. Bởi ở các khối đó, cơ hội phát triển tốt hơn và ngoài lương thì cán bộ còn được nhận thêm phụ cấp công vụ (25%), phụ cấp khối đảng và đoàn thể (30%) so với lương. Còn Hội Nhà báo thì được xếp vào khối Hội đặc thù, không có phụ cấp nên thu nhập thấp, cơ hội thăng tiến cũng ít và có một thực tế là phần đông cán bộ sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu với về Hội. Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: “…có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội”. “Tôi cho rằng để làm được như vậy, Hội Nhà báo Việt Nam cần phối hợp, tham mưu để Đảng, Nhà nước cụ thể hoá bằng các quy định cụ thể, thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống Hội. Có như vậy, Hội mới phát triển và việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW mới hiệu quả” - Phó Chủ tịch Thường trực HNB Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà nhấn mạnh.

Theo Sông Mây/ NB&CL
https://congluan.vn/bai-cuoi-quyet-liet-hon-nua-de-chi-thi-43-ct-tw-di-vao-cuoc-song-hieu-qua-post116103.html