Báo chí giám sát xã hội

Chính thức sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới trên toàn quốc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1-4, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được sử dụng trên toàn quốc. Trong thời gian chờ đổi thẻ mới, người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục được dùng thẻ cũ để khám chữa bệnh.

Chính thức sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới trên toàn quốc ảnh 1

Mặt trước thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

Từ ngày 1/4/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức triển khai cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các địa phương đã sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ mới được tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới.

Đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới gồm người mới tham gia bảo hiểm y tế bị mất thẻ và người bị rách hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ sang mới, những người đang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Người dân thuộc diện được đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới có thể tới những địa điểm sau để thực hiện thủ tục:

Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội với những trường hợp: Người được tổ chức bảo hiểm hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế; người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế; người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ bảo hiểm y tế; người đã hiến bộ phận cơ thể.

Tại đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với những trường hợp: Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế; người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Tại UBND xã với những trường hợp: Người được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

Tại doanh nghiệp: Người tham gia bảo hiểm y tế đóng tại doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

Tại trường học: Học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế theo nhà trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

Theo báo An ninh Thủ đô

https://anninhthudo.vn/chinh-thuc-su-dung-the-bao-hiem-y-te-mau-moi-tren-toan-quoc-post462418.antd