Chống suy thoái đạo đức nghề nghiệp

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 22:11:14

Phát biểu của chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong công cuộc đổi mới, báo chí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tích cực đồng hành và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Trong đội ngũ những người làm báo Việt Nam, có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, phẩm chất đạo đức trong sáng, vững vàng nghề nghiệp, giàu tinh thần cống hiến, không ngại khó khăn gian khổ, luôn nỗ lực lao động cần cù, sáng tạo vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Bên cạnh những đóng góp to lớn và những tấm gương đáng tự hào đó, có một thực tế là hiện nay các biểu hiện, hành vi tiêu cực trong hoạt động báo chí ngày càng phức tạp và rất đáng lo ngại. Đó là: việc thông tin sai sự thật, thổi phồng hoặc bóp méo sự thật, tô hồng hoặc bôi đen vì những mục đích không trong sáng. Tình trạng báo chí bị thương mại hóa không những không bị ngăn chặn đẩy lùi mà có xu hướng nghiêm trọng hơn bằng việc đăng tải thông tin, hình ảnh giật gân, câu khách, thiếu văn hóa, thiếu nhân văn và phản giáo dục. Tình trạng cơ quan báo chí và nhà báo lạm quyền, cửa quyền, lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi và làm trái pháp luật, trái truyền thống đạo lý ngày càng gia tăng. 

Tình hình này cho thấy sự tha hóa, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận những người làm báo Việt Nam đã đến mức báo động, gây ảnh hưởng xấu đến vai trò, uy tín của báo chí đối với xã hội, làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với báo chí, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước và cộng đồng, làm mai một hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Đạo đức báo chí đang trở thành một vấn đề nóng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Kính thưa các vị đại biểu, Thưa Hội nghị!

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Báo chí 2016 vào ngày 4/5/2016. Luật Báo chí 2016 là sự kế thừa, phát triển Luật báo chí 1989 và 1999. Điều 8 Luật Báo chí 2016 xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng, ban hành và thực hiện quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.

Ngay sau khi Chủ tịch nước ký Quyết định ban hành, cả hệ thống Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đã tổ chức học tập Luật Báo chí 2016, góp ý kiến xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.  Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp thu, chọn lọc ý kiến góp ý từ các cấp các ngành, các tổ chức Hội trong cả nước, các nhà khoa học, giảng viên các cơ sở đào tạo báo chí và tham khảo quy ước đạo đức nghề nghiệp của một số nước để xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam gồm 10 điều, Ban Chấp hành Hội NBVN khóa X đã thông qua tại kỳ họp thứ 5 (15/12/2016), thực hiện cùng với Luật báo chí từ 1/1/2017. 

Nhằm sớm đưa Luật Báo chí 2016 vào cuộc sống, đặc biệt là đối với những người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Chỉ thị thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, đồng thời thành lập Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo cấp Trung ương và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; Hướng dẫn các cấp Hội Nhà báo thành lập Hội đồng  xử lý vi phạm đạo đức cấp tỉnh và tương đương ở địa bàn sinh hoạt của mình.

Hội nghị Học tập, quán triệt, thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và tập huấn công tác kiểm tra sáng nay là hoạt động mở đầu trong chuỗi hoạt động tổng kết công tác của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chiều nay, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành sẽ họp và ngày mai chúng ta tiếp tục tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Hội nghị tổng kết công tác thi đua, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động Hội năm 2016.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, Thường trực Hội đã triệu tập các thành phần tham dự gồm: đại diện lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội nhà báo tỉnh, thành phố; Liên chi hội, chi hội trực thuộc Trung ương Hội; Văn phòng và đại diện lãnh đạo Ban Kiểm tra các cấp Hội. 

Hội nghị có 3 nội dung chính là:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí phân tích những điều cần lưu ý trong Luật Báo chí 2016, các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện; tình hình hoạt động báo chí và việc vi phạm hiện nay.

- Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam triển khai và hướng dẫn thực hiện  10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

- Đại diện Ban Kiểm tra triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra theo Điều lệ Hội và hướng dẫn thành lập Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo ở cấp tỉnh và tương đương.

Những  nội dung trên rất quan trọng, thời gian chỉ có một buổi sáng, đề nghị các đồng chí tập trung, nghiêm túc, duy trì sĩ số đại biểu, tạo không khí dân chủ, cởi mở để tiếp thu những nội dung cơ bản được truyền đạt tại Hội nghị. 

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam tôi đề nghị các cấp Hội phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện thật tốt những nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn ở các cấp Hội và các cơ quan báo chí. Chú trọng phân tích, thảo luận làm rõ những điểm mới, những nội dung thường gặp, những nội dung dễ mắc sai phạm trong tác nghiệp báo chí.         

2. Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp tỉnh và tương đương, đồng thời phổ biến  Quy chế làm việc của Hội đồng, hoàn thành trong quý 2/2017. Đây là công việc quan trọng và có tính chất quyết định, yêu cầu các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, giúp cho việc thực hiện tốt Luật Báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp.

3. Ngay sau Hội nghị này, từng cơ quan báo chí, từng tổ chức Hội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình, tiếp tục bổ sung, xây dựng và thực hiện Nội quy, Quy chế, Quy ước riêng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện 10 Quy định chung về đạo đức nghề nghiệp. Các tổ chức Hội cần chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội nhằm tạo sự ủng hộ và giúp đỡ; cần có hình thức phù hợp tranh thủ đồng thuận từ công chúng báo chí vv…

4. Cùng với việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, tổ chức Hội cần chú ý kiện toàn và đưa công tác kiểm tra của Hội vào nền nếp, đạt hiệu quả, chất lượng; tiến hành tập huấn nghiệp vụ thường xuyên và nắm vững 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam để hướng dẫn, ngăn chặn và xử lý sai phạm nghiêm túc, chính xác.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đề cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác 2017 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy truyền thống vẻ vang của 67 năm Hội Nhà báo Việt Nam; thiết thực thực hiện Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TƯ ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam vào thực tiễn hoạt động báo chí.  

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra năm 2017. 

Kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể hội viên mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.