Chủ động nắm bắt tình hình, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, xuyên tạc

Thứ sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019 | 8:59:30

Ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới công tác báo chí – xuất bản theo hướng nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống, vấn đề, sự kiện để chủ động thông tin, chiếm lĩnh thông tin, qua đó định hướng tốt dư luận xã hội. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà - (Ảnh:TH)

Chiều 3/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Thành phố năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Trong năm 2018, công tác tuyên giáo Thành phố Hà Nội nổi bật là, đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, theo hướng đổi mới, nâng cáo chất lượng, tiêt kiệm, hiệu quả. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt trên 94%.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Giáo dục chính trị quận, huyện, thị xã. Đến nay đã có 26/30 đơn vị thực hiện. Tthực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc biên soạn, phát hành “bản tin nội bộ”, đến nay đã có 24/30 quận, huyện, thị xã phát hành bản tin nội bộ hằng tháng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp; tiếp nhận và vận hành ổn định Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ thành phố. Ban cũng đã tham mưu hiệu quả việc triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ngành Tuyên giáo đã đổi mới nội dung, phương thức công tác...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc - (Ảnh:TH)

Về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, qua thực hiện, mối quan hệ phối hợp công tác giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan liên quan được tăng cường, ngày càng chặt chẽ hơn. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân được ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý Nhà nước chủ động nắm bắt, tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng những chủ trương, giải pháp; kịp thời thông tin, định hướng, giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn để ổn định tư tưởng và dư luận xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực mà Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được trong năm 2018. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung khắc phục, như việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh và dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời; việc thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai lệch trên các trang tin điện tử, mạng xã hội còn hạn chế; việc tuyên truyền thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan và ở nơi công cộng có nơi còn chưa thực sự đi vào cuộc sống…

Nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung thực hiện trong năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, để khẳng định vai trò công tác tư tưởng đối với phát triển, ngành Tuyên giáo cần tập trung triển khai việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tuyên giáo.

Đồng thời tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy và cấp ủy các cấp các đề án, chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh tư tưởng của Thủ đô, đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới công tác báo chí – xuất bản theo hướng nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống, vấn đề, sự kiện để chủ động thông tin, chiếm lĩnh thông tin, qua đó định hướng tốt dư luận xã hội. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo. Đồng thời chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội từ cơ sở, để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc chuẩn bị một bước xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; 5 đơn vị trong ngành Tuyên giáo cũng được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.../.

Theo: Thu Hà/ cpv.org.vn