Chủ động xin từ chức khi thấy mình không đủ năng lực

Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 16:6:8

Các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng và cán bộ lãnh đạo phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 15-5, theo nguồn tin của PLO, ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng) đã thay mặt Ban Thường vụ kí quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ (UVBTV) Đà Nẵng, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ TP (UVBCHĐB) và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Chủ động xin từ chức khi thấy mình không đủ năng lực - ảnh 1
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên ngoài việc phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…còn phải thực hiện các yêu cầu trong quy định nói trên.

Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương, ccủa Thành ủy; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích và sự phát triển TP.

Quy định này cũng nói rõ, các UVBTV, UVBCHĐB và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

 Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc tham mưu, đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước.

 Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng lợi trái quy định của Đảng và Nhà nước.

Quy định mới này cũng cho biết, sẽ kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới.
 
Theo Lê Phi/ Pháp luật TP.HCM