Công bố Quyết định cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử của Báo Biên phòng

Thứ tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021 | 15:24:52

Ngày 17/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng công bố Quyết định về việc cấp giấy phép số 485/GP-BTTTT ngày 28/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo in và báo điện tử của Báo Biên phòng.

Theo đó, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng đã công bố Quyết định cấp giấy phép số 485/GP-BTTTT ngày 28/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này nêu rõ các ấn phẩm của Báo Biên phòng có tôn chỉ, mục đích tập trung vào 3 vấn đề lớn là: Tuyên tuyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Báo Biên phòng tại hội nghị. Ảnh: Linh Đan

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Báo Biên phòng tại hội nghị. Ảnh: Linh Đan

Phản ánh cuộc sống, chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất; những thành tích, chiến công; những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, những khó khăn, hạn chế ở địa bàn khu vực biên giới để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng yêu cầu trong thời gian tới Báo Biên phòng cần tập trung xây dựng nội bộ đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, nề nếp.

Xây dựng đội ngũ những người làm báo có đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của Báo Biên phòng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy trình làm báo theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu thông tin của quân và dân biên giới...

Theo PV/ NB&CL
https://congluan.vn/cong-bo-quyet-dinh-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-va-bao-dien-tu-cua-bao-bien-phong-post150788.html