Công bố kết quả kiểm tra công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ hai, ngày 13 tháng 1 năm 2020 | 15:32:40

Ngày 13/1, tại TP. Bà Rịa, đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của đơn vị tại địa phương.

Chú thích ảnh

Ông Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn Công tác phát biểu tại buổi công bố. 

Qua kiểm tra, Đoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và một số cơ quan, đơn vị liên quan đã để xảy ra những hạn chế trong việc chỉ đạo xử lý, tham mưu chỉ đạo xử lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ. Bên cạnh đó, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thanh tra lại một số kết luận thanh tra; chỉ đạo xử lý nghiêm, dứt điểm các kết luận thanh tra đã ban hành, chuyển một số vụ việc sang cơ quan điều tra xử để xem xét, làm rõ dấu hiệu tội phạm; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý dứt điểm một số vụ án, vụ việc do các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã kiến nghị…

Đoàn công tác chỉ rõ, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền hạn và chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ. Trong tổ chức thực hiện, một số vụ vi phạm về thời gian chuyển giao tin báo, tố giác của cấp cơ sở cho Cơ quan điều tra. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa nhiều. Việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, dữ liệu phục vụ hoạt động điều tra của nhiều cơ quan, đơn vị làm chưa tốt. Công tác kiểm tra, rà soát chưa phát hiện được vụ việc nào có dấu hiệu tội phạm để chuyển Cơ quan điều tra xử lý hình sự. Một số kết luận thanh tra kiến nghị xử lý chưa phù hợp với mức độ sai phạm, chưa làm rõ tính chất của hành vi vi phạm và hậu quả gây ra để xác định dấu hiệu tội phạm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phân loại, xử lý một số nguồn tin chưa chặt chẽ.

Đoàn công tác đánh giá, giai đoạn từ đầu năm 2016 đến giữa năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm khá tốt việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các hội nghị về phòng, chống tham nhũng…

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành 12 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là kiểm tra việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm. Hàng năm, trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều có nội dung kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng…

Theo: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/cong-bo-ket-qua-kiem-tra-cong-tac-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tai-ba-riavung-tau-20200113135310004.htm