Công tác quy hoạch, thu hút cán bộ có năng lực, tâm huyết làm công tác Hội Nhà báo địa phương: Tăng cường lãnh đạo chuyên trách và “trẻ hóa” đội ngũ cán bộ quản lý của tổ chức Hội

Thứ sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2018 | 14:0:29

Muốn nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác Hội không thể không nói đến vai trò quan trọng của cán bộ lãnh đạo chuyên trách. Và việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng để bổ sung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Hội, có lẽ, đã, đang và sẽ là một trong những yếu tố không kém phần quan trọng để tăng sức hấp dẫn và hiệu quả của tổ chức Hội.

Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác Hội và vai trò của lãnh đạo chuyên trách

Trên thực tế, mô hình cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội Nhà báo địa phương hiện nay đang tồn tại hai hình thức: Chủ tịch kiêm nhiệm và Chủ tịch chuyên trách. Nơi Chủ tịch kiêm nhiệm thường có Phó Chủ tịch chuyên trách, nơi Chủ tịch chuyên trách thì các Phó Chủ tịch thường kiêm nhiệm. Đã từng có diễn đàn thảo luận Chủ tịch Hội địa phương nên chuyên trách hay kiêm nhiệm? Nhưng chưa có kết luận chính thức, bởi từng mô hình có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau, tùy tình hình cụ thể ở mỗi địa phương mà vận dụng cho phù hợp.

Tuy nhiên, nói về vai trò của cán bộ lãnh đạo chuyên trách trong việc thúc đẩy công tác Hội, từ nhiều diễn đàn Hội thảo, tọa đàm của Hội Nhà báo T.Ư và Hội Nhà báo địa phương, không ít ý kiến đã chỉ rõ: từ thực trạng hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo các cấp cho thấy, muốn nâng cao vai trò, vị thế, chất lượng và hiệu quả, thì chúng ta không thể không nghĩ đến tính chuyên nghiệp trong công tác Hội. Và nói đến tính chuyên nghiệp là nói đến vai trò của cán bộ lãnh đạo chuyên trách. Nếu thực hiện tốt giải pháp này, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thực hiện tốt theo tinh thần của Thông báo kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo nhà báo Vũ Thị Hà - Phó Trưởng Ban Công tác Hội (HNBVN): Một tổ chức Hội có cán bộ lãnh đạo chuyên trách thì tính độc lập của tổ chức Hội mới thực sự được đảm bảo, tránh được những quan niệm chưa đúng tại một số địa phương (Hội Nhà báo tỉnh, thành phố) cho rằng tổ chức Hội là tổ chức cấp dưới của Báo hoặc Đài.

Tại diễn đàn của nhiều Hội nghị toàn quốc, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã rất quan tâm và đặt ra vấn đề làm sao để nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác Hội của Hội Nhà báo các cấp. Ảnh: Sơn Hải 

Theo Chỉ thị 37 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Luật Báo chí 2016 thì Hội Nhà báo là tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp của những người làm báo, ngoài việc giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng làm báo và giáo dục phẩm chất, đạo đức cho người làm báo thì Hội còn tham gia quản lý báo chí; Tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; Tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về báo chí… Vì vậy, tổ chức Hội có cán bộ lãnh đạo chuyên trách thì vai trò, vị thế của tổ chức Hội cũng được nhìn nhận một cách đúng đắn.

Bên cạnh đó, theo đúc kết kinh nghiệm của những người làm công tác Hội, cán bộ lãnh đạo Hội chuyên trách sẽ có điều kiện dành toàn bộ tâm huyết và thời gian chăm lo cho công tác Hội. Lãnh đạo Hội chuyên trách sẽ là chủ tài khoản, do vậy có thể chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động liên quan đến tài chính một cách khoa học và hợp lý trên cơ sở nguồn kinh phí và năng lực thực tiễn của đơn vị.

Từ những yếu tố đã nêu trên, chúng ta không thể phủ nhận vai trò cần thiết của cán bộ lãnh đạo Hội chuyên trách. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề không dễ thực hiện, bởi, trở ngại lớn nhất hiện nay để thực hiện mô hình này chính là ở chỗ rất hiếm người muốn về làm công tác Hội chuyên trách, thậm chí có những trường hợp phản đối đến cùng khi được phân công làm nhiệm vụ này.

Để  thể thực hiện thành công được mô hình cán bộ lãnh đạo Hội chuyên trách, chúng ta cần có quan niệm và cách nhìn mới về công tác Hội, từ bản thân cán bộ được phân công công tác  đặc biệt là các cấp có thẩm quyền, từ Trung ương đến địa phương, cần có chếđộ đãi ngộ hợp lý đối với những người làm công tác quản lý các cấp Hội. Hơn bao giờ hết, nếu một cán bộ lãnh đạo Hội chuyên trách, là người có được uy tín  nhântâm huyết, năngđộng, sáng tạo và đặc biệt là biết cách tạo dựng các mối quan hệ với các  quan báo chícác tổ chức kinh tế… thì chắc chắn hoạt động Hội sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hội - khiđó sẽ  tổ chức hấp dẫn, thu hút được đông đảo hội viên tham gia và ng hộ - Phó Trưởng Ban Công tác Hội Vũ Thị Hà, đề xuất.

“Trẻ hóa” đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tổ chức Hội

Có rất nhiều vấn đề đã và đang đặt ra trong việc nâng cao vai trò, vị thế, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo các cấp, trong đó, yếu tố về độ tuổi người làm công tác Hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng đang là một vấn đề giành được nhiều sự quan tâm. Như nhận xét của rất nhiều người làm công tác Hội, hoạt động của tổ chức Hội luôn cần những người lãnh đạo có tuổi đời và tuổi nghề cao, bởi ở họ hội tụ đủ đầy những trải nghiệm và những bài học vô cùng quý giá về nghiệp vụ cũng như năng lực lãnh đạo quản lý. Song tổ chức Hội cũng cần lắm những cán bộ trẻ có triển vọng để bổ sung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng  là một trong những yếu tố không kém phần quan trọng để tăng sức hấp dẫn và hiệu quả của tổ chức Hội.

Như thông tin tổng hợp, đánh giá của Ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam, có thể khẳng định, thời gian vừa qua, công tác phát triển hội viên mới ngày càng được các cấp Hội quan tâm. Từ thực tế công tác cấp, đổi thẻ hội viên mới giai đoạn 
2016-2021 cho thấy, có gần 80% hội viên được cấp, đổi thẻ có tuổi đời dưới 40, hội viên ở các cấp Hội đa số là hội viên trẻ cả về tuổi đời cũng như tuổi nghề. Với thực tế hội viên ở các cấp Hội đang dần “trẻ hóa” như vậy thì vấn đề quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng để bổ sung vào hàng ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Hội là điều nên được lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, xem xét.

Ngoài ra, theo nhà báo Hà Minh Đích - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB Quảng Ngãi, hiện nay nhiều Hội Nhà báo địa phương cũng đang còn những trăn trở, khó khăn, vướng mắc trong việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý... Như thực tế đang diễn ra, các Hội địa phương đều thành lập Văn phòng Hội, với các chức danh Chánh, Phó Chánh văn phòng. Đây là các chức danh tương đương trưởng, phó trưởng phòng cấp sở và thực hiện bổ nhiệm chứ không phải bầu cử. Tuy nhiên, khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, nhiều địa phương cũng gặp vướng mắc, vì chưa có hướng dẫn của Trung ương Hội. Từ thực tế đó, Chủ tịch HNB Quảng Ngãi đề xuất: Trung ương Hội cần sớm có văn bản hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý ở Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Về lâu dài, Trung ương Hội cũng nên có chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ hội viên - nhà báo từ cơ quan báo chí sang làm chuyên trách công tác Hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách để đáp ứng yêu cầu phát triển của Hội.

Theo: Lan Vi/ Báo Nhà báo & Công luận