Công tác tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018

Thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2018 | 10:10:5

Tại Thông báo số 35 CV/HNBVN ngày 15/11/2017 của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về việc Hội báo toàn quốc năm 2018 sẽ không tổ chức theo Khối, theo Cụm như trước đây. Căn cứ tình hình kinh phí và điều kiện tham gia của các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam có công văn số 39CV/HNBVN ngày 04/01/2018 đề nghị hai nội dung:

1. Các đơn vị có nhu cầu tổ chức theo Khối, Cụm thi đua khẩn trương gửi đăng ký về về Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 thông qua Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam (Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội; email: nhavanhoahnbvn@gmail.com)

2. Để Hội Báo toàn quốc năm 2018 tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo đủ số lượng ấn phẩm của Khối, Cụm và các đơn vị trưng bày tại Hội báo và tặng các chiến sỹ hải quân sau khi bế mạc Hội báo, đề nghị các đơn vị quan tâm gửi đầy đủ các ấn phẩm theo quy định.

Để xem Công văn số 39CV/HNBVN ngày 04/01/2018, bạn đọc vui lòng tải file tại đây