Công tác tuyên truyền chính sách BHXH góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội

Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019 | 16:38:45

Vừa qua, tại Hòa Bình, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo công tác tuyên truyền chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; xây dựng định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, khắc phục khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

Tích cực tuyên truyền tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng đến xã hội

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương triển khai nghiêm túc, rộng khắp việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH đến cán bộ đảng viên và nhân dân; thực hiện lồng ghép nội dung BHXH, BHYT trong các hoạt động tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ chính trị của mình. Nhiều bài viết phân tích, dự báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã tạo ra những diễn đàn sôi nổi và làm sâu sắc hơn nhận thức về chính sách BHXH, BHYT. Nhiều cuộc phối hợp tổ chức các tọa đàm, đối thoại, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã tạo hiệu ứng lan tỏa, sâu, rộng đến toàn xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội thảo

Với nội dung, hình thức linh hoạt, sáng tạo, việc tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác BHXH, BHYT; đồng thời, vận động phát triển các tầng lớp nhân dân tham gia vào chính sách này.

Cũng có cùng quan điểm với Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, hiệu quả từ công tác tuyên truyền BHXH, BHYT trong thời gian qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH đã góp phần quan trọng vào kết quả nổi bật của ngành BHXH. Tính đến 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người, đạt 97,5% kế hoạch giao, tăng 462 nghìn người so với tháng 12/2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, đạt 101,7% kế hoạch (tăng 36 nghìn người so với tháng 9/2019), đã có hơn 84,893 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ trên 89,6%). Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 28, trên phạm vi cả nước đã có gần nửa triệu người tham gia BHXH tự nguyện - nhiều hơn 2 lần so với kết quả 10 năm trước.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội thảo

Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của ngành BHXH, trong đó có công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là vai trò định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, tại Trung ương, đã tổ chức 180 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của gần 40.000 lượt người. Tại địa phương, đã có 19.300 hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được tổ chức, với sự tham gia của gần 1,3 triệu lượt người. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2019, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức trên 11.000 cuộc hội nghị tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện và đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của hàng chục vạn người. Tính riêng các chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, đã có trên 7000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục… có nội dung  phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết 28 NQ/TW được đăng tải trên sóng Phát thanh - truyền hình và hàng ngàn số báo.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, ngành BHXH cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về BHXH, BHYT.

Luôn đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả

Tại Hội thảo, đã có 15 tham luận từ Ban Tuyên giáo, cơ quan BHXH, sở, ngành các tỉnh, thành phố khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tập trung phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền BHXH, BHYT với 4 nội dung chủ yếu: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tham mưu của Ban Tuyên giáo, cơ quan BHXH các cấp trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21, Nghị quyết 28; Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương; Kinh nghiệm vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH, BHYT; Những vấn đề trọng tâm cần tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28 trong thời gian tới; kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế tiếp tục có những biến đổi về vấn đề già hóa dân số, thiên tai thảm họa, nghèo đói, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đòi hỏi chính sách BHXH, BHYT không ngừng mở rộng và phát triển đảm bảo quyền lợi của người tham gia một cách toàn diện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, tập trung vào các giải pháp.

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Ban Tuyên giáo các địa phương phối hợp với cơ quan BHXH cùng tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, các ngành trong lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW; tăng cường khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện 02 Nghị quyết trên nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết; tiếp tục phối hợp giữa Ban Tuyên giáo, BHXH, các cấp, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, từ đó, nâng cao uy tín, tạo niềm tin bền vững của nhân dân đối với 02 chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng và Nhà nước ta; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên...

Tăng cường đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên BHXH, BHYT, đầu tư kinh phí, phương tiện để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn nữa. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục phát huy những lợi thế đặc thù của mình để nâng cao chất lượng và hình thức thể hiện.Việc tuyên truyền chính sách cần thông qua nhiều thể loại chương trình cũng như kết hợp tuyên truyền chuyên sâu và lồng ghép, giúp người dân thuộc nhiều đối tượng khác nhau có thể dễ dàng tiếp cận chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cũng cần thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là phải bảo đảm thông tin chính xác./.

Tùng Lâm/ Cổng TTĐT Hội  Nhà báo Việt Nam