Công văn Số:73/CV-HNBVN V/v đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ cơ quan báo chí và người làm báo do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020 | 14:13:56

Công văn Số:73/CV-HNBVN V/v đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ cơ quan báo chí và người làm báo do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 xem tại đây