Công văn Số:74/CV-HNBVN V/v tăng cường công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020 | 14:16:6

Công văn Số:74/CV-HNBVN V/v tăng cường công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam xem tại đây