Công văn của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Hội Báo toàn quốc và Hội Báo Xuân các địa phương năm 2020

Thứ ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019 | 11:27:33

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành công văn số 96/CV-HNBVN gửi các cấp Hội Nhà báo về việc tổ chức Hội Báo toàn quốc và Hội Báo Xuân các địa phương năm 2020.

Xem và tải văn bản tại đây