Công văn số 575/ CV-HNBVN V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI - 2018

Thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018 | 9:34:37

Công văn số 575/ CV-HNBVN V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI - 2018 Xem tại đây