Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2017 | 9:23:9

Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ TT-TT và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc thi “Báo chí viết về nông thôn mới (NTM) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

Theo đó, mục đích của cuộc thi là tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng NTM và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi tập trung phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Những thành tựu về xây dựng NTM, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong các chương trình trên…

Cả 4 loại hình báo chí được tham dự cuộc thi là: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử. Tác phẩm dự thi được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/10/2020. Theo kế hoạch, mỗi năm giải sẽ được trao 1 lần vào ngày truyền thống ngành NN-PTNT (14/11) với 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích.

Theo: Báo Nông Nghiệp