Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM KHÓA X NHIỆM KÌ 2015-2020

1. Đồng chí Lê Quốc Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tổng biên tập Báo Nhân Dân

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

 

2. Đồng chí Thuận Hữu

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân 

 

3. Đồng chí Hồ Quang Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

 

 4. Đồng chí Nguyễn Bé

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

 

 5. Đồng chí Mai Đức Lộc

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

  

6. Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  

7. Đồng chí Trần Bá Dung

Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam

 

 8. Đồng chí Phạm Văn Huấn

Nguyên Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân  

 

9. Đồng chí Vi Quang Đạo

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

10. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

 

 11. Đồng chí Lê Mạnh Hùng

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 12. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi

Ủy viên Trung ương Đảng

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam  

 

 13. Đồng chí Trần Bình Minh

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

 

 14. Đồng chí Phan Hữu Minh

Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam

 

 15. Đồng chí Phạm Văn Miên 

Nguyên Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an

Nguyên Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân

 

 16. Đồng chí Tô Quang Phán

Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội

Tổng Giám đốc Đài PT-TH TP. Hà Nội

 

 17. Đồng chí Trịnh Văn Ánh

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang

Tổng Biên tập Báo Bắc Giang   

 

 18. Đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang  

  

19. Đồng chí Trần Trọng Dũng

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập Báo Công an TP. Hồ Chí Minh   

 

 20. Đồng chí Hà Thị Hồng Dương

Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam 

 

 21. Đồng chí Nguyễn Công Đán

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên

Giám đốc Đài PT-TH Hưng Yên   

 

 22. Đồng chí Hà Minh Đích

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi  

 

 23. Đồng chí Phạm Văn Đức

Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

 

 24. Đồng chí Phạm Song Hà

Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân

Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân  

 

25. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế

 

 26. Đồng chí Nguyễn Thị Thục Hạnh

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam  

 

 27. Đồng chí Phan Đức Hiền

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 28. Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương

 

 29. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc 

 

 30. Đồng chí Huỳnh Quốc Hoàng

Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ

 

 31. Đồng chí Phan Quang Hưng

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai

Giám đốc Đài PT-TH Lào Cai  

 

 32. Đồng chí Tạ Bích Loan

Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam

Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3

                                                                                

33. Đồng chí Nguyễn Thành Lợi

Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam

 

 34. Đồng chí Đoàn Minh Long

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa  

 

 35. Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy

 Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận

 

 36. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh

Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh   

 

 37. Đồng chí Trương Ngọc Nam

Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền  

 

38. Đồng chí Đỗ Chí Nghĩa

Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân 

 

 39. Đồng chí Lê Trọng Nghĩa

Tổng Biên tập Báo Hải Phòng

 

 40. Đồng chí Trần Văn Nghĩa

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai 

 

 41.Đồng chí Tân Văn Ngữ

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

 

 42. Đồng chí Lê Quang Nguyên

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long

Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long 

  

43. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhân

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng 

 

 44. Đồng chí Nguyễn Văn Phú

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk   

 

 45. Đồng chí Trần Duy Phương

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam 

 

 46. Đồng chí Lê Thành Phương

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang 

 

47. Đồng chí Hồng Thanh Quang

Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết  

 

 48. Đồng chí Nguyễn Bá Sinh

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh  

  

 49. Đồng chí Lê Xuân Sơn

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong  

  

 50. Đồng chí Phạm Tất Thắng

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản  

 

 51. Đồng chí Vũ Anh Thao

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình

Tổng Biên tập Báo Thái Bình

  

 52. Đồng chí Phạm Minh Thiệu

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa

Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa  

  

 53. Đồng chí Nguyễn Quang Thông

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên   

 

 54. Đồng chí Nguyễn Kim Chi

 Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ

Tổng Biên tập báo Phú Thọ

 

 55. Đồng chí Nguyễn Gia Thụy

Nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam  

 

 56. Đồng chí Nguyễn Kim Toàn

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình

Tổng Biên tập Báo Ninh Bình   

 

 57. Đồng chí Trương Đức Tứ

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị   

 

 58. Đồng chí Lê Tiền Tuyến

Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng 

 

 59. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.