Báo chí giám sát xã hội

Đà Nẵng: Cấm dùng công sở, trụ sở để kinh doanh, cho thuê, sang nhượng

Ngày 2/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký Quyết định 5861/QĐ-UBND ban hành Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.

Công sở (nơi làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước), trụ sở (nơi làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội), nhà làm việc (nơi làm việc, tổ chức hoạt động chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp công lập) theo quy chế này là tài sản Nhà nước được hình thành từ ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách Nhà nước; nhà được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng, cho dưới mọi hình thức và tài sản nhà đất được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật.

 
Đà Nẵng nghiêm cấm sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc vào các mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê, cho mượn, sang nhượng, làm nhà ở ... (Ảnh: HC)

Theo quy chế, công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước phải được quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí tài sản nhà nước. Việc sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc phải đúng công năng thiết kế, đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và cải cách hành chính nhà nước.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản được giao, bảo đảm việc điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính được giao trực tiếp quản lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm ký hợp đồng thuê với Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng.

Đặc biệt, theo quy chế do UBND TP Đà Nẵng ban hành, tuyệt đối không được sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc vào các mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê, cho mượn, sang nhượng, làm nhà ở hoặc tự điều chuyển cho đối tượng khác không đúng thẩm quyền (trừ trường hợp lãnh đạo TP có quyết định riêng).

Công sở, trụ sở, nhà làm việc được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch. Mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tải sản nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Quyết định 5861/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này.

Quy chế cũng quy định các nội dung về lập, quản lý hồ sơ và báo cáo tình hình sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước; công tác cải tạo, bảo trì; sắp xếp quản lý, thu hồi… Đồng thời yêu cầu các cơ quan quản lý lưu ý về nội dung thu hồi đối với công sở, trụ sở, nhà làm việc khi đơn vị quản lý không có nhu cầu sử dụng do chia tách, sáp nhập; do sử dụng không đúng mục đích về cho thuê, cho mượn… khác công năng sử dụng, sử dụng thừa diện tích so quy định và sử dụng lãng phí; sử dụng không hết diện tích và để hoang hóa.

Đối tượng áp dụng quy chế này là các cơ quan nhà nước (gồm Văn phòng HĐND các cấp; các cơ quan hành chính nhà nước gồm: Văn phòng UBND TP, UBND các quận, huyện, phường, xã; các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc UBND các cấp). Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị sự nghiệp công lập (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính). Gồm có các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa – thể thao – du lịch; thông tin – truyền thông. Các đơn vị sự nghiệp khác thực hiện chức năng cung cấp các loại công việc khác có tính chất công cộng xã hội được UBND TP quyết định thành lập.

Theo Hải Châu/ Infornet