Đà Nẵng: Tổng giải thưởng 200 triệu đồng cho giải báo chí 2017

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 | 10:32:45

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng cho các nhóm tác phẩm liên quan Đà Nẵng chủ đề: thành phố môi trường, thành phố 4 an và APEC.

Ngày 28/4, Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng họp báo phát động giải báo chí tuyên truyền "Đà Nẵng - Thành phố môi trường", cuộc bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu chủ đề "Đà Nẵng - Thành phố 4 an" và cuộc bình chọn tác phẩm báo chí thông tin đối ngoại tiêu biểu chủ đề "APEC - Đà Nẵng 2017".

Trong đó, giải thưởng liên quan chủ đề "thành phố môi trường" có giá trị 70 triệu đồng cho 2 nhóm tác phẩm, 92 triệu đồng cho nhóm tác phẩm liên quan chủ đề" thành phố 4 an". Riêng với các tác phẩm thông tin đối ngoại liên quan sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC có cơ cấu giải thưởng 30 triệu đồng cho hai nhóm tác phẩm.

Đà Nẵng phát động cuộc thi báo chí 2017 liên quan đến thành phố. 

Thông qua việc phát động giải báo chí năm 2017, Ban tổ chức mong muốn nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chủ điểm của thành phố trong năm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ cấp chính quyền, doanh nghiệp đến người dân trên địa bàn về công tác phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

Đặc biệt, TP Đà Nẵng sẽ là nơi đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11/2017. Đây là vinh dự lớn của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển. Thông qua cuộc bình chọn nhằm góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của TP Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai sự kiện APEC và các sự kiện quan trọng khác của TP Đà Nẵng. 

Được biết, thời gian nhận bài chủ đề "Đà Nẵng - Thành phố môi trường đến 17h30 chiều ngày 30/10/2017. Thời gian nhận bài "Đà Nẵng - Thành phố 4 an" là 17h30 ngày 31/10/2017. Riêng các tác phẩm về sự kiện APEC 2017 sẽ kết thúc quá trình nhận bài dự vào 17h30 ngày 15/11/2017.

Theo: Nguyễn Tuấn/ PhapluatPlus