Đã đến nơi đến chốn chưa?

Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020 | 10:0:12

Mới chỉ giải ngân được 17.500 tỉ đồng trên tổng số 62.000 tỉ đồng, tức là chỉ 30% so với dự tính... chưa có bất kỳ một hồ sơ vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc nào được giải ngân. Nếu câu hỏi việc hỗ trợ đã đến nơi đến chốn chưa thì câu trả lời là chưa.

Khi công bố gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Việc triển khai gói hỗ trợ là cấp bách, phải đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để độ trễ trong thực hiện chính sách...

Thế rồi, đến giờ, đã là tháng thứ 3 triển khai, đã đến thời điểm về lý thuyết là kết thúc gói hỗ trợ nhưng kết quả thì phải nói thật là rất đáng buồn.

Số lao động phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương được hỗ trợ là 15.909 người, chỉ đạt 1,59% so với dự kiến.

Số hộ kinh doanh mà chính quyền cấp xã gửi đề nghị thẩm định hỗ trợ chỉ 30.964, đạt 4,07% so với dự kiến.

Đặc biệt, chưa có bất cứ hồ sơ vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc nào được giải ngân. Trong khi dự kiến là 16.000 tỉ đồng.

Gói 62.000 tỉ đồng đến giờ mới chỉ giải ngân được 17.500 tỉ đồng, tức là chỉ một phần ba.

Nếu nói là cấp bách thì chúng ta đã cấp bách trên lời nói chứ chưa phải trên hành động.

Nếu bảo không để độ trễ chính sách thì chúng ta đã trễ đến phát nản.

Lý giải nguyên nhân việc số lượng các đối tượng thụ hưởng chính sách rất thấp so với dự kiến, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói khi xây dựng chính sách, dự báo số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tương đối nhiều... trong khi thực tế thì Việt Nam đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện cho việc mở cửa lại nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp quay trở lại phát triển sản xuất. Do vậy, số lượng lao động mất việc làm, ngưng việc tiếp cận gói hỗ trợ này còn khá ít.

Nhưng đó có phải là lý do chính xác không?!

Hôm qua, Công đoàn vừa công bố, có tới 7,8 triệu lao động bị mất việc làm, phải giãn việc, phải nghỉ luân phiên.

Hôm trước, chính Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị mở rộng thêm các đối tượng khó khăn cũng ngừng việc, mất việc nhưng chưa được hỗ trợ.

Và đó chính là số đã sót lọt chính sách. Đó chính là một câu trả lời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từng băn khoăn lo lắng “sự hỗ trợ của chúng ta đã đến nơi, đến chốn chưa”. Với việc để hàng chục tỉ chưa giải ngân, để chỉ hỗ trợ được hơn 1,59% so với dự kiến những người phải nghỉ việc không lương, để giải ngân zero hồ sơ vay trả lương người mất việc... trong khi hàng triệu người vẫn đang mất việc, tiếp tục mất việc...

Rõ ràng là chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn! 

Theo Đào Tuấn/ Lao động

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/da-den-noi-den-chon-chua-817109.ldo