Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nội vụ: Ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020

Thứ ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018 | 7:38:17

Chiều 6/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020.

Tổng Giám đốc VTV Trần Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 - Ảnh: vtv.vn

Mục tiêu của chương trình là tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, chương trình cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đối với tiến trình cải cách hành chính.

Theo đó, nội dung chương trình sẽ tập trung vào việc phối hợp thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trên các bản tin và chuyên mục của VTV. Các bản tin, chuyên mục trên sóng VTV sẽ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: vtv.vn

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam cũng phối hợp để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam cũng sẽ phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan nhà nước thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020.

Tổng Giám đốc VTV Trần Bình Minh  phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: vtv.vn

Định kỳ tháng 12 hàng năm, đơn vị đầu mối của hai cơ quan sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết của năm sau. Định kỳ 6 tháng/lần, trưởng các đơn vị đầu mối của Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý về các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động; tổng hợp tình hình triển khai theo kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kết quả thực hiện Chương trình phối hợp.

Hàng năm, Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình phối hợp. Trong quá trình triển khai chương trình, đơn vị đầu mối của Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam tổng hợp, đề xuất bổ sung kịp thời nội dung chương trình phối hợp, phù hợp nhu cầu thực tiễn triển khai.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi thỏa thuận hợp tác - Ảnh: vtv.vn 

"Cải cách hành chính là chương trình trọng điểm của Nhà nước. Đài Truyền hình Việt Nam đã nhận thức được điều đó và có nhiều chương trình riêng về cải cách hành chính. Các đơn vị Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn và hiệu quả hơn các chương trình này trong thời gian tới", Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí bày tỏ mong muốn Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp thật tốt để đạt được mục tiêu về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong thời gian tới.

Theo: Báo Công luận