Đại biểu Quốc hội: Hà Nội chủ động và sẵn sàng cho đổi mới

Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019 | 17:55:20

Chiều 14/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội.

 Phát biểu thảo luận, đại biểu Phùng Văn Hùng (đoàn Cao Bằng) cho rằng, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương gồm 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã tồn tại trên 70 năm, qua thời gian nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy. Trong đó, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước đã thu hẹp và thay đổi.

 Ngày nay, Nhà nước không còn tham gia trực tiếp vào cung cấp nhiều dịch vụ công như trước, thay vào đó, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia thực hiện như dịch vụ bưu chính viễn thông, điện, nước, xử lý rác thải, môi trường..

 

 Đại biểu Phùng Văn Hùng (đoàn Cao Bằng)

 Đại biểu cho rằng, hệ thống pháp luật được xây dựng khá hoàn chỉnh, bao quát được tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhà nước quản lý xã hội bằng hệ thống pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ngày càng cao. Hạ tầng giao thông thuận tiện hơn trước, sự bùng nổ CNTT hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước.

 Sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn ngày càng rõ nét, ở đô thị có tính tập trung cao, đa dạng về nguồn lực, ranh giới địa giới hành chính không có nhiều ý nghĩa, các dịch vụ công được tổ chức ở quy mô thành phố, hoạt động kinh doanh không bị giàng buộc bởi địa giới hành chính... cho thấy một số chức năng và nhiệm vụ của chính quyền cấp phường không còn phù hợp.

 Tổ chức chính quyền cấp phường hiện nay làm bộ máy trở nên cồng kềnh, làm chậm quá trình triển khai các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, lãng phí nguồn lực. Đại biểu cho rằng, việc đề xuất không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thực chất là không tổ chức cấp chính quyền phường, như vậy, chính quyền đô thị ở Hà Nội chỉ còn 2 cấp.

 Đại biểu cũng cho rằng, việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội hoàn toàn đủ căn cứ pháp lý, hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật.

 Các chức năng có tính đại diện của HĐND phường được chuyển cho HĐND quận, như vậy HĐND quận, huyện, thị xã đại diện đầy đủ cho quyền lợi, tiếng nói của nhân dân. UBND phường chỉ là cánh tay nối dài của UBND quận, chịu sự giám sát của HĐND quận. “Nói như vậy để thấy, tất cả các quyền của nhân dân vẫn được bảo đảm đầy đủ”, đại biểu bày tỏ.

Theo đại biểu, kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, hầu hết các nước tổ chức bộ máy Nhà nước chỉ gồm 3 cấp gồm: Cấp trung ương, cấp tiếu ban, và cấp chính quyền địa phương, chỉ có một vài nước tổ chức 4 cấp như Việt Nam.

 “Cá nhân tôi rất tin tưởng vào thành công của chủ trương này, đồng thời đây cũng là ý nguyện của người dân Hà Nội được đúc kết trong đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội do Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội xây dựng và thảo luận tại kỳ họp HĐND TP. Như vậy, Hà Nội đã chủ động và sẵn sàng cho đổi mới”, đại biểu Phùng Văn Hùng nhận xét.

 Giảm cấp trung gian, giảm thủ tục hành chính để phục vụ người dân

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) cho rằng, qua ý kiến, tờ trình của Chính phủ, đề án về chính quyền đô thị của TP Hà Nội, báo cáo của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho thấy, các tờ trình và tài liệu chuẩn bị hết sức chu đáo và đầy đủ. Điều này thể hiện TP Hà Nội dám làm, có bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng để trình Quốc hội.

 Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương

Việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường là một điểm rất là táo bạo, đổi mới để thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Đây cũng là một chủ trương lớn phát động mang tính chất xã hội sâu sắc, là cơ sở từ Hiến pháp 2013.

Về thực tiễn, việc thí điểm này đáp ứng yêu cầu phát triển về trình độ đô thị hóa, hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội, yêu cầu trực tiếp đổi mới cải cách bộ máy tổ chức tinh gọn, giảm cấp trung gian, giảm thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và hiệu lực, hiệu quả hơn. Giảm được đầu mối sẽ giảm được các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Như vậy sẽ tạo chủ động cho Chính phủ và chính quyền TP Hà Nội trong việc chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp cũng như tiến tới bầu cử HĐND các cấp TP Hà Nội.

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, theo dự thảo thì Nghị quyết, chính quyền địa phương TP Hà Nội ở khu vực đô thị thực hiện mô hình hai cấp, cấp TP và cấp quận, thị xã. Ở cấp phường sẽ thí điểm mô hình không có tổ chức cấp chính quyền và không có cấp HĐND, cơ quan hành chính là phường, UBND phường chỉ thực hiện một số công việc quản lý hành chính Nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Hà Nội là một trong những tỉnh thuộc 63 tỉnh thành phố, thí điểm tại Hà Nội để tổng kết nếu phù hợp, hiệu quả thì đây là một điểm để nhân rộng trong cả nước trong sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế.

Theo: Báo Kinh tế Đô thị

http://kinhtedothi.vn/dai-bieu-quoc-hoi-ha-noi-chu-dong-va-san-sang-cho-doi-moi-357560.html