Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp thu, xử lý sự việc Báo Lao Động nêu

Thứ sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019 | 19:14:47

Nhiều cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm sau loạt bài "Tiền tỉ chống trượt đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội" đăng tải trên Báo Lao Động.

Vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo

Tháng 11.2018, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về những tiêu cực trong kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Theo đó, thay vì nâng cao chất lượng để đáp ứng chuẩn đầu ra môn tiếng Anh được quy định khắt khe bởi Bộ GDĐT, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạo dựng các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ đầy dối trá.

Nếu sinh viên không đóng khoản phí “chống trượt” 1,9 triệu đồng/người thì sẽ “auto trượt” – như cách nói của sinh viên, hoặc sẽ “bị chấm theo cách khác” – như thừa nhận của chính các giảng viên.

Những sinh viên đóng tiền chống trượt thì được biết trước đến 80% đề thi chính thức, học thuộc lòng đáp án, thậm chí được cả giảng viên nhắc bài trong phòng thi. Số tiền " thu của sinh viên trong nhiều năm lên đến nhiều tỉ đồng không biết đi đâu, ai quản lý.

Ngay sau khi loạt bài được đăng tải, đã nhận được quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. Liên bộ Công thương, Giáo dục và Đào tạo đã nhanh chóng vào cuộc thanh tra và có kết luận Trường Đại học Công nghiệp Công nghiệp có nhiều sai phạm trong việc thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ như Báo Lao Động phản ánh. 

 

 Những giảng viên xuất hiện trong phóng sự Báo Lao Động phản ánh đều bị kỷ luật.

Ngày 11.1, Báo Lao Động nhận được văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông tin về việc xử lý, kỷ luật những cán bộ liên quan. Theo lãnh đạo nhà trường, Khoa Ngoại ngữ của Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khi chưa được nhà trường phê duyệt đề án. 

Trong đó, ông Hoàng Ngọc Tuệ - Trưởng khoa Ngoại ngữ - chưa tuân thủ quy trình khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, để cá nhân thuộc quyền quản lý, phụ trách vi phạm nghiêm trọng quy định nhà giáo trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. 

Bà Phạm Tố Linh - giảng viên hợp đồng Khoa Ngoại ngữ đã chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện nghề nghiệp; có một số phát ngôn chưa chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến uy tín của trường và hình ảnh của nhà giáo. 

Ngoài ra, văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng khẳng định lãnh đạo nhà trường và một số đơn vị chức năng trong trường đã chưa kịp thời kiểm tra giám sát hoạt động của khoa Ngoại ngữ, dẫn đến sai phạm.

Hàng loạt cán bộ, giảng viên bị kỷ luật

Trước những vi phạm trên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộiđã thực hiện xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo đó, xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Ngọc Tuệ - Trưởng khoa Ngoại ngữ. Chấm dứt hợp đồng giảng dạy, xem xét bố trí công việc khác với bà Phạm Tố Linh (nếu cá nhân có nhu cầu).

Kiểm điểm, phê bình bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - giảng viên Khoa Ngoại ngữ do triển khai công việc chưa phù hợp dẫn đến dễ gây hiểu sai chủ trương của khoa và trường.

Kiểm điểm, phê bình, hạ bậc đánh giá viên chức đối với viên chức quản lý Khoa Ngoại ngữ đã để xảy ra sai sót tại Khoa Ngoại ngữ. 

Kiểm điểm, phê bình hạ bậc đánh giá viên chức đối với viên chức quản lý Phòng Đào tạo đã thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của Khoa Ngoại ngữ.

Kiểm điểm, phê bình, hạ bậc đánh giá viên chức đối với viên chức quản lý Phòng Tài chính kế toán đã thiếu kiểm tra, chậm hướng dẫn trong công tác quản lý tài chính đối với Khoa Ngoại ngữ.

Kiểm điểm, phê bình hạ bậc đánh giá viên chức đối với viên chức quản lý Phòng Thanh tra giáo dục đã thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khoa Ngoại ngữ.

Ngoài ra, tập thể, cá nhân lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng phải thực hiện kiểm điểm trước lãnh đạo Bộ Công Thương.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của trường; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động về quy định đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục đào tạo.

Theo Lao Động