Đại hội Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017 | 23:8:8

Sáng 06/10/2017, tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ và nhất trí bầu đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam là Bí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Quang cảnh Đại hội

Đến dự và phát biểu tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam là Chi bộ ghép, được thành lập từ tháng 9/2017 gồm 3 đảng viên thuộc hai đơn vị Bảo tàng Báo chí và Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam. Hai đảng viên trong Chi bộ hiện đang giữ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, và một đảng viên là Kế toán trưởng của Báo tàng Báo chí Việt Nam.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 như sau:

Về lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng: Bảo tàng Báo chí và Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam dù mới được thành lập, nhưng các đảng viên nòng cốt đã luôn chủ động đề ra các giải pháp lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn thách thức. Đi đôi với việc lãnh đạo chuyên môn, Chi bộ coi trọng công tác cán bộ, nhân lực lao động, mọi biểu hiện lệch lạc đều được quan tâm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh. Với phần lớn đảng viên đều là cán bộ cốt cán, có ý thức tự giác, bản lĩnh chính trị cao, đây chính là sức mạnh cần phát huy hơn nữa của Chi bộ.

Về công tác xây dựng Đảng: Chi bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời và đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng bộ cấp trên và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong Chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị hay phai nhạt lý tưởng cách mạng. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng, phối hợp xây dựng tổ chức vững mạnh.

Đánh giá chung, Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua luôn đoàn kết, nhất trí, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong mọi hoạt động của đơn vị. Cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Bí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình bày Báo cáo tổng kết tại Đại hội

Đại hội đã chỉ ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020:

Về công tác chính trị tư tưởng: Đặc biệt coi trọng và tăng cường xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và đơn vị. Chủ động nắm bắt và chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên trong đơn vi. Quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” một cách tự giác, thiết thực. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề và phát huy dân chủ trong Đảng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tập trung cao độ việc lãnh đạo, xây dựng và phát triển Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành các dự án thành phần của Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, phấn đấu khánh thành trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt nam trong thời gian sớm nhất.

Về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức quần chúng: Phát huy vai trò của Chi bộ nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng của hai đơn vị. Tích cực kiện toàn đội ngũ đảng viên sinh hoạt ở nơi công tác.

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thế Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đề nghị cấp ủy khóa mới tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đề ra Nghị quyết lãnh đạo, phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm với các công việc do cấp trên chỉ đạo.

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội và  nhất trí bầu đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam là Bí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2020./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam , Bí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận - tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam , Bí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đồng chí Trần Thái Sơn - Phó Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt NamNam,BíBí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long - Bí thư Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam , Bí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí – Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ngô Khiêm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam