Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Công lý nhiệm kỳ 2021-2024

Thứ sáu, ngày 2 tháng 7 năm 2021 | 10:34:34

Ngày 29/6, Báo Công lý tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2021-2024. Đại hội đã tổng kết công tác Chi hội nhiệm kỳ 2018-2021, bầu Ban Thư ký Chi hội Báo Công lý nhiệm kỳ mới 2021-2024 và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động Chi hội Báo Công lý nhiệm kỳ 2018-2021 nêu rõ, trong những năm qua, Chi hội và hội viên Báo Công lý luôn bám sát định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Lãnh đạo TANDTC. Nội dung các ấn phẩm đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị - nghiệp vụ, làm đúng chức năng nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2018-2021, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đặc biệt là Hội Nhà báo Việt Nam, sự cố gắng nỗ lực của các hội viên và tập thể cán bộ, phóng viên, Chi hội Báo Công lý đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và các chương trình hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý nhiệm kỳ 2021 – 2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: Mai Đỉnh

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý nhiệm kỳ 2021-2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: Mai Đỉnh

Trong thời gian tới, Chi hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ theo hướng toàn diện và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của công tác Chi hội.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội Báo Công lý nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 5 đồng chí. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý là Thư ký Chi hội; bà Tô Thị Lan Phương - Phó Tổng Biên tập Báo Công lý là Phó Thư ký Chi hội; ông Trần Minh Giang là Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra; ông Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Trung Thành là Ủy viên.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/dai-hoi-chi-hoi-nha-bao-bao-cong-ly-nhiem-ky-2021-2024-post141555.html