Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2018 – 2020

Thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 | 8:13:34

Sáng ngày 28-6-2018, Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020. Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Các đồng chí Phạm Văn Thuần, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam, dự.

 
Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng trình bày báo cáo tại Đại hội.
 
Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng hiện nay có 36 hội viên, gồm hội viên công tác ở Tạp chí Xây dựng Đảng, Bản tin Bảo vệ chính trị nội bộ (từ 1-3-2018 Bản tin Bảo vệ chính trị nội bộ hợp nhất với Tạp chí Xây dựng Đảng), Bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và một số nhà báo đã nghỉ hưu.

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 do đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập - Thư ký Chi hội trình bày tại Đại hội nêu rõ:

Nhiệm kỳ 2015-2018, Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng hoạt động trong bối cảnh Tòa soạn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Sự cạnh tranh giữa báo in và báo điện tử đã tác động trực tiếp đến hoạt động báo chí. Bên cạnh đó, yêu cầu xây dựng Đảng về mặt tổ chức, cán bộ đặt ra cho Tạp chí Xây dựng Đảng phải vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Khắc phục những khó khăn, Tạp chí Xây dựng Đảng đã cụ thể hóa 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra và 8 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng để tuyên truyền hiệu quả trên các ấn phẩm của Tạp chí.
Bên cạnh việc bảo đảm xuất bản các số tạp chí in, cập nhật tạp chí điện tử, phối hợp tham mưu tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng); tham gia công tác nghiên cứu khoa học và theo dõi, tham mưu xuất bản các ấn phẩm về xây dựng Đảng, với vai trò là cơ quan Thường trực Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), Tạp chí Xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện, đến nay Giải Búa liềm vàng đã thu hút đông đảo các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và người làm báo cả nước tham gia hưởng ứng, trở thành một giải báo chí lớn có uy tín trong hệ thống các giải báo chí liên ngành ở Trung ương, có phạm vi toàn quốc.
Tạp chí đã tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng và ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các năm 2017, 2018. Đây là văn bản chỉ đạo và định hướng thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và là lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương ban hành kế hoạch về nội dung này. Trên cơ sở nội dung định hướng trong Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các tỉnh, thành ủy và ban tổ chức tỉnh, thành ủy đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, góp phần tích cực vào kết quả công tác xây dựng Đảng các năm vừa qua..
Đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền của Tạp chí Xây dựng Đảng. Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tạp chí in và điện tử có nhiều bài viết phản ánh kết quả học tập và đặc biệt là việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương có những kết quả tiêu biểu, nổi bật, có tác dụng quảng bá và cổ vũ việc học tập, làm theo để tạo sự lan tỏa ra toàn xã hội. Đồng thời, Ban Biên tập đã phối hợp với Chi ủy và Ban Thư ký Chi hội Nhà báo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên nhà báo trong đơn vị học tập các chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên, phóng viên Tạp chí làm những gì, làm như thế nào để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống”, Học tập và làm theo gương Bác Hồ, cán bộ, đảng viên Tạp chí làm gì để thực hiện tốt đạo đức người làm báo gắn với chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương”, Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong hoạt động báo chí và sự phòng ngừa, tu dưỡng của cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng... Qua học tập các chuyên đề trên đã tạo chuyển biến về nhận thức cho hội viên - phóng viên, biên tập viên, góp phần tạo những kết quả rõ rệt trong hành động và động lực thi đua trong toàn đơn vị.
Chất lượng nội dung, hình thức tạp chí ổn định và ngày càng nâng cao nên số lượng tạp chí in được xuất bản và phát hành ổn định ở mức cao. Đồng thời, Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử cũng không ngừng được nâng cao chất lượng, bám sát, cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện quan trọng, những trọng tâm công tác xây dựng đảng. Số lượt truy cập tăng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm của Ban, của Ngành.
Bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng có bước phát triển rõ rệt, khẳng định chất lượng nội dung, hình thức, vai trò, tác dụng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Bản tin đã thành lập được Hội đồng biên tập gồm các giáo sư, bác sỹ chuyên khoa cao cấp, những nhà khoa học đầu ngành, những người làm trực tiếp bản tin ngoài kiến thức chuyên ngành về y khoa, qua một số năm làm bản tin nay trình độ nghiệp vụ và kỹ năng, kinh nghiệm làm báo đã nâng lên rõ rệt. Đến nay, Bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có hình thức phong phú, nội dung thiết thực phục vụ hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho Hội đồng chuyên môn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thường trực cấp ủy, UBND, lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy và sở y tế các tỉnh, thành phố. 

Là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp gắn bó chặt chẽ với hoạt động của Tòa soạn, nhiệm kỳ 2015-2018 Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng đã tập hợp, động viên hội viên góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tạp chí; động viên hội viên nêu cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề theo tinh thần hiểu sâu một lĩnh vực, hiểu biết nhiều lĩnh vực, nói đi đôi với làm.     

Chi hội đã động viên các hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ban Tổ chức Trung ương phát động; các phong trào thi đua của Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ và thu được nhiều kết quả tốt.       

Hằng năm, Chi hội đều có chương trình hoạt động và đã kết hợp tốt với Toà soạn tổ chức thực hiện có kết quả chương trình hoạt động đề ra. Ban Thư ký chi hội phổ biến kịp thời các văn bản của Trung ương Hội về công tác hội và nâng cao nghiệp vụ cho hội viên. Ban Thư ký chi hội kết hợp với Ban Biên tập tổ chức cho các thành viên Tòa soạn và Chi hội trao đổi, thảo luận, xây dựng và thực hiện Chương trình hành động của đơn vị đạt hiệu quả cao.

Chi hội đã coi trọng tổ chức, khai thác những điều kiện cần thiết để thực hiện chủ trương của Trung ương Hội về việc thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Nhiệm kỳ qua, hằng năm Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng đều thực hiện đúng hợp đồng với Trung ương Hội, đảm bảo đủ và vượt số lượng tác phẩm báo chí chất lượng cao (từ 15 đến 20 tác phẩm). Ban Thư ký Chi hội phối hợp với Ban Biên tập luôn động viên hội viên gửi tác phẩm báo chí tham gia các cuộc vận động viết do Trung ương Hội hoặc các bộ, ngành tổ chức, phát động.

Một hoạt động nghiệp vụ rất có ý nghĩa và có tác dụng thiết thực của Chi hội và Toà soạn Tạp chí Xây dựng Đảng là vẫn duy trì được nền nếp hằng tháng sau khi phát hành số Tạp chí, tập thể dành thời gian xem xét rút kinh nghiệm, làm rõ những ưu nhược điểm về nội dung, hình thức, sau đó xét chọn ra các tác phẩm hay, xuất sắc để kịp thời động viên, khen thưởng, có tác dụng thúc đẩy việc tìm tòi, sáng tạo tác phẩm chất lượng cao. Chi hội đã tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương Hội, đưa hội viên của Chi hội tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.   

Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ luôn được Ban Thư ký chi hội phối hợp với Ban Biên tập thực hiện thường xuyên và thực chất; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên tích cực học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cao cấp, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước... Nhìn chung, các hoạt động của Chi hội đã góp phần tích cực thúc đẩy các hoạt động của Tòa soạn Tạp chí Xây dựng Đảng và Tòa soạn các bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bảo vệ chính trị nội bộ, giúp cho các tòa soạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thư ký chi hội nhìn chung đều đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động trong triển khai nhiệm vụ hằng năm theo chương trình, kế hoạch và các hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam. Có ý thức xây dựng, phát triển Chi hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả và tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên.

Thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Trung ương Hội, năm 2016 Chi hội đã có 1 hội viên xuất sắc cấp Trung ương Hội và được Trung ương Hội trao tặng Cờ Tập thể hội xuất sắc.

Những kết quả đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ qua có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng, Chi bộ Văn phòng Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Chi bộ Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban Thư ký Chi hội và Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; ý thức trách nhiệm cao, lòng yêu nghề của hội viên Chi hội. Các hội viên trong Chi hội phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các hoạt động.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, như: Hiện tượng ý thức kỷ luật và sự phấn đấu của hội viên không đồng đều, tính dứt điểm trong công việc của một số hội viên chưa cao, việc nghiêm khắc tự phê bình và sửa chữa sau phê bình ở một vài đồng chí chưa có kết quả rõ rệt. Có hội viên lúng túng, thiếu quyết tâm, không hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác nên ít có điều kiện tham gia công tác hội.

Một số hội viên là cán bộ nghỉ hưu chỉ có điều kiện tham gia những buổi sinh hoạt chung nhân ngày lễ, tết hoặc gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng 21-6, không có điều kiện tham gia các hoạt động khác như nhận xét số Tạp chí Xây dựng Đảng in hằng tháng, đọc góp ý xây dựng cho Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử, viết bài cho Tạp chí.

Phân chi hội phía Nam hoạt động hạn chế, chưa phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ công tác của Văn phòng phía Nam.

Hoạt động của các phân chi hội: Bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bản tin Bảo vệ chính trị nội bộ chủ yếu mới có các hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ làm các bản tin, chưa có sự kết nối sinh hoạt nghiệp vụ toàn Chi hội...

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020: Chi hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, động viên hội viên tùy theo hoàn cảnh cụ thể mang tâm, trí, sức lực góp phần làm cho các ấn phẩm báo chí không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức, số lượng phát hành, phát triển thêm bạn đọc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương giao, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới.

Thực hiện tốt phương châm: Phát huy đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, tự chủ trong điều kiện mới; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, giữ vững kỷ cương, chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và 10 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018-2020.

Ý kiến thảo luận của các hội viên tại Đại hội đều thống nhất cao với đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ tới, đồng thời phân tích sâu, làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2020. 

Đ/c Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu với Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao kết quả đạt được của Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những thách thức do sự phát triển của truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội, Tạp chí Xây dựng Đảng vẫn giữ được vị trí quan trọng trong hệ thống báo chí cả nước, đặc biệt là giữ được vai trò nòng cốt trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, giữ được niềm tin yêu của bạn đọc. Ấn tượng với số lượng phát hành lớn trong hệ thống báo chí của cả nước, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh sự ảnh hưởng của Tạp chí Xây dựng Đảng với cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, là cẩm nang về công tác xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị.
 
Đồng tình với 10 nhiệm vụ và 5 giải pháp mà Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hồ Quang Lợi đề nghị Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục bám sát các nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đaị hội XII của Đảng đã đề ra, cụ thể là các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
 
Bày tỏ tình cảm, sự quý trọng của cá nhân và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đối với Tạp chí có bề dày truyền thống 53 năm, đồng chí tin tưởng và kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tạp chí Xây dựng Đảng và sự lớn mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
 
Đ/c Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội, 
Hội Nhà Báo 
 Việt 
Nam (đứng giữa) tặng hoa Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018-2020.
 
Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 5 đồng chí; Ban Thư ký Chi hội đã bầu đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng làm Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2018-2020; Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2018-2020.
Đồng chí Hồ Quang lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2018-2020.
Theo: Tạp chí Xây Dựng Đảng