Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021 | 6:45:22

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội./.

Theo TTXVN
https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-dang-vii-dua-dat-nuoc-di-theo-con-duong-doi-moi/690051.vnp