Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | 11:17:30

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 8/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả của chính quyền các cấp, các địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong và ngoài tỉnh đối với hoạt động báo chí và công tác hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhờ vậy, các mặt hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đều có chuyển biến tích cực, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động báo chí tỉnh nhà ngày càng phát triển; góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước. Hội đã chỉ đạo các Chi hội Nhà báo và hội viên chấp hành nghiêm túc Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc ứng xử của người làm báo khi tham gia mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn đi đầu trong việc tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân; đấu tranh quyết liệt để phản bác các thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc, các hoạt động phá hoại của các phần tử cực đoan, các thế lực thù địch, góp phần định hướng và ổn định dư luận xã hội; thông tin đầy đủ, trung thực các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong tỉnh, tạo nên dấu ấn mới trong sự nghiệp phát triển báo chí tỉnh nhà.

Thay mặt Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ:“Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình: Đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập và phát triển”.

Thay mặt Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ:“Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình: Đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập và phát triển”.

Những người làm báo Quảng Bình đã nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của mình, đóng góp rất hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 160/200 phóng viên, biên tập viên hoạt động trong các cơ quan báo chí tỉnh được cấp thẻ nhà báo và trên 150 phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ hội viên.

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội, khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, các đại biểu tham dự đại hội đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, thông qua nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh nhằm thực hiện tốt vai trò là Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam ở tỉnh.

Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tập hợp và đoàn kết rộng rãi các hội viên - nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; hết sức, hết lòng phục vụ sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng báo chí cũng như đội ngũ những người làm báo tỉnh ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin cậy giao phó.

Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình phấn đấu 100% Chi hội Nhà báo đạt chỉ tiêu vững mạnh. Trong đó có từ 2 Chi hội đạt chỉ tiêu vững mạnh tiêu biểu về hoạt động báo chí và công tác hội…

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Nhà báo Hoàng Hữu Thái, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa V được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025). Các nhà báo: Lê Công Bột, Phó Chủ tịch Thường trực hội khóa V và Đinh Tùng Lâm, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI.

Đại hội cũng đã bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI gồm 4 đồng chí, trong đó có 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Theo Xuân Hiếu/ NB&CL
https://congluan.vn/dai-hoi-hoi-nha-bao-tinh-quang-binh-khoa-vi-nhiem-ky-2020-2025-post90690.html