Đại hội Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ X - nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 | 15:51:6

Ngày 28/10, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024.