Đại hội lần thứ III Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 | 19:41:18

Vừa qua, Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018- 2020). Đại hội đã lựa chọn và bầu 3 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan lý luận của Tổng Hội Cơ khí Việt Nam; và là diễn đàn, tiếng nói của những người làm Cơ khí Việt Nam, Tạp chí bước đầu đã xác lập được một vị trí quan trọng trong Tổng hội và ngành Cơ khí Việt Nam, có sức ảnh hưởng, lan tỏa lớn. Mặc dù điều kiện hoạt động còn gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng hội Cơ khí Việt Nam, sự đoàn kết nhất trí của Ban Biên tập cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên và nhân viên Tạp chí đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình. Tạp chí thường xuyên bám sát chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, các ban ngành liên quan và của Tổng hội để xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp; chất lượng tin, bài trong mỗi số Tạp chí từng bước được nâng cao, nhiều tin bài có tính cô đọng được dư luận quan tâm.

Đồng chí Dương Thanh Bình- Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí VN . Ảnh: Đức Bảo

Tuy tuổi thành lập còn non trẻ, với tổng số 27 hội viên, nhưng Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí thời gian qua đã có những đổi mới tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động không chỉ về nội dung mà cả hình thức. Chi hội đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, toàn thể hội viên của Chi hội đã được học tập, quán triệt và chủ động thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo  đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Bên cạnh đó, Chi hội đã thành lập được Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Tạp chí Cơ khí Việt Nam … Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí VN còn bộc lộ một số hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018- 2020, Chi hội đã xác định mục tiêu trọng tâm là không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, đổi mới liên tục nội dung lẫn hình thức các số Tạp chí. Bên cạnh đó, Chi hội sẽ đề xuất với Ban Biên tập để đổi mới mô hình tòa soạn theo hướng hiện đại, tiếp cận với phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả…

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nói trên, Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí Việt Nam tập trung vận dụng các giải pháp như: Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực công tác của Chi hội; Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, bồi dưỡng về nhận thức chính trị- xã hội, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho hội viên; Tìm mọi nguồn lực để đảm bảo kinh phí hoạt động của Tạp chí và Chi hội được ổn định, bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tạ Quang Mai- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hà- Phó Trưởng Ban Công tác Hội viên (Hội Nhà báo Việt Nam) đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Tạp chí Cơ khí nói chung cũng như Chi hội nhà báo đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Vũ Thị Hà- Phó Trưởng Ban Công tác Hội (HNBVN) tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Tạp chí Cơ khí (nhiệm kỳ 2018- 2020). Ảnh: Đức Bảo

Đồng chí Vũ Thị Hà cho rằng, tình hình mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với những người làm báo cũng như các cấp Hội. Vì vậy để tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động, Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu như:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; Tích cực củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức Hội, thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động… để tạo ra sinh lực mới trong các hoạt động.

Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí gồm 3 đồng chí và bầu đồng chí Dương Thanh Bình- Tổng Biên tập Tạp chí Cơ khí là Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí Cơ khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2018- 2020)./.

Theo: Báo Công Luận