Đảng Cộng sản Pháp gửi điện mừng đến Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021 | 9:12:41

Đồng chí Fabien Roussel-Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp khẳng định quyết tâm sát cánh của hai đảng trong thời đại mới, đồng thời cho rằng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần giải quyết các thách thức lớn của thế giới trong thời điểm mang tính quyết định với toàn thể nhân loại.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp (PCF) - Fabien Roussel, thay mặt Đảng Cộng sản Pháp, các đại biểu dân cử và các đảng viên của PCF đã gửi lời chúc Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong một buổi tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong một buổi tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

Tại điện mừng gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Fabien Roussel nhấn mạnh, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp ca ngợi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng; khẳng định trong suốt 100 năm qua, Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh và theo dõi công cuộc đấu tranh, các kỳ đại hội và công tác lý luận của các đồng chí Việt Nam. Hai Đảng đã cùng nhau đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân xâm lược, thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ.

Đồng chí Fabien Roussel khẳng định quyết tâm sát cánh của hai đảng trong thời đại mới, đồng thời cho rằng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần giải quyết các thách thức lớn của thế giới trong thời điểm mang tính quyết định với toàn thể nhân loại.

Theo Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gieo rắc đau thương đối với nhiều gia đình và tác động tới tất cả các khu vực trên thế giới. Khủng hoảng Covid-19 cho thấy rõ hơn bất cập và bế tắc của chủ nghĩa tư bản tài chính hóa và toàn cầu hóa và tình hình này đòi hỏi tất cả các đảng cộng sản trên thế giới cần nhanh chóng đề ra các giải pháp ứng phó mới và hiệu quả.

Do đó, đồng chí Fabien Roussel cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần tìm ra giải pháp để giải quyết các thách thức đó. Đảng Cộng sản Pháp đánh giá rất cao các giải pháp hiệu quả chính phủ Việt Nam đã đưa ra để kiểm soát dịch bệnh.

Đối với Đảng Cộng sản Pháp, Việt Nam luôn là một tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới. Cùng với đó, Đảng Cộng sản Pháp luôn quan tâm dõi theo nỗ lực của Việt Nam trong triển khai thành công mô hình phát triển kinh tế xã hội bất chấp khó khăn của tình hình hiện nay.

Sắp tới, hai Đảng sẽ cùng nhau vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập đồng thời là nhà lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp.

Kết thúc điện mừng, đồng chí Fabien Roussel tin tưởng hai Đảng sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới của công lý, thịnh vượng và hòa bình, tiếp tục cùng nhau tiến bước trên con đường đoàn kết và Đảng Cộng sản Pháp đã, đang và sẽ sát cánh cùng các đồng chí Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ XIII này, như trước đây và mai sau với niềm tin, hi vọng và tinh thần quyết tâm.

Theo Q.T/ NB&CL

https://congluan.vn/dang-cong-san-phap-gui-dien-mung-den-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-post115743.html