Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2020

Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021 | 16:21:29

Chiều ngày 20/01, Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Phó bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam…

Trong năm qua với sự chỉ đạo sát sao Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, của Thường trực Hội, Đảng ủy cơ quan với nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, cơ quan Trung ương Hội, đã triển khai nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội Nhà báo Việt Nam và mang lại hiệu quả xã hội cao.

Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo các Chi bộ, các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong cơ quan chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện và từng bước giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Vì vậy tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn cơ quan luôn ổn định, vững vàng.

Khen thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Các Chi bộ đã tập trung lãnh đạo các ban, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các đơn vị, đoàn thể trong cơ quan thực hiện quy chế dân chủ, kỷ luật lao động, lấy chất lượng thực hiện công việc làm thước đo, đánh giá cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, góp phần quan trọng thực thiện thắng lợi nhiệm vụ công tác. Cán bộ, đảng viên các Chi bộ gương mẫu trong công tác, khắc phục yếu kém, khuyết điểm, bảo đảm kỷ luật công tác, nâng cao trách nhiệm cá nhân và do vậy nâng cao được hiệu quả công việc.

Công tác phối hợp với Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngày càng được tăng cường, nâng cao hiệu quả và đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tư tưởng, Đảng ủy luôn gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những hoạt động cụ thể, thiết thực, trực tiếp phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục các khuyết điểm, yếu kém. Đặc biệt, việc chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy quan tâm sâu sát và được các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ để quán triệt đến từng cán bộ, phóng viên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm. Năm 2020, Đảng ủy cử 11 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử 05 đồng chí đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới; hoàn thiện hồ sơ và được Đảng ủy Khối cấp Thẻ đảng viên cho 10 đồng chí. Năm 2020, Đảng bộ đã kết nạp 04 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 08 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên trong đảng bộ lên con số 74, cao nhất từ trước tới nay.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Vì vậy trong thời gian tới, các cấp ủy, chi bộ sẽ tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết đại hội đảng các cấp; nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021 của Đảng ủy cơ quan; tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng bộ, chi bộ và cơ quan. Xây dựng cơ quan Trung ương Hội thành một khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Theo Lê Tâm/ NB&CL

https://congluan.vn/dang-bo-co-quan-trung-uong-hoi-nha-bao-viet-nam-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2020-post114845.html