Để các cơ quan báo chí chủ động, sáng tạo, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020 | 8:6:29

Sáng 23/10, tại Thái Nguyên, Hội Nhà báo Thái Nguyên và Hội Nhà báo các tỉnh miền Núi phía Bắc và TP.Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội - Báo chí góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Nhà báo Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Nhà báo Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Dự hội thảo có nhà báo Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Phan Hữu Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi - Uỷ viên BCH Hội Nhà báo VN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; Chủ trì hội thảo có nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên và hơn 50 nhà báo là đại diện Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc và TP. Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết: Tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống cần phải được hiểu một cách toàn diện là tuyên truyền về nghị quyết, việc triển khai nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, việc xây dựng và triển khai các đề án, dự án, các cuộc vận động, phong trào hành động, hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại...

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc.

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo các địa phương không chỉ là đại diện của những người làm công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà báo trong tác nghiệp; mà còn có nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, trong đó có tuyên truyền Nghị quyết của Đảng.

Hội thảo báo chí các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2020 lần này, diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ các địa phương đã và đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị của đất nước. Khẳng định những thành quả cách mạng và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đưa đất nước ta tiếp tục phát triển đi lên.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Thái Nguyên: “Đây cũng là dịp để đánh giá lại, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền về Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội Nhà báo”.

Nhà báo Lê Trọng Lập - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Từ Hải

Nhà báo Lê Trọng Lập - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Từ Hải

Nhà báo Lê Trọng Lập - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang cho rằng, để Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống ở vùng đồng bào thiểu số, thì người làm báo phải nắm chắc, hiểu rõ đặc điểm vùng, miền, phong tục, tập quán, cách suy nghĩ, mong muốn, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số ở mỗi miền quê. Phải học tập, nghiên cứu, nắm chắc nội dung các Nghị quyết, chính sách, chế độ, pháp luật quy định để khi tuyên truyền, giải thích - thông tin sẽ đúng - trúng - chính xác, trả lời đúng mong muốn của quần chúng nhân dân.

Trong quá trình làm báo và tuyên truyền cần quan tâm bồi dưỡng, sử dụng, phát huy vai trò của đội ngũ Cộng tác viên ở cơ sở, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng như: Già làng, Trưởng bản…Nên xây dựng đội ngũ phóng viên, Biên tập viên chuyên sâu theo từng nội dung chuyên đề để bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao tạo nên nền kiến thức phong phú, kinh nghiệm sâu sắc, đúng theo đề tài, nội dung được phân công tuyên truyền.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ trình bày những nét mới trong hoạt động của các cáp hội nhà báo tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ trình bày những nét mới trong hoạt động của các cáp hội nhà báo tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ trình bày những nét mới trong hoạt động của các cấp hội nhà báo tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Theo đó Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ đã cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh tích cực tham gia công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, chính trị - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng và củng cố chính quyền…

Sau sắp xếp, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ có nhiều sự thay đổi về tổ chức, nhân sự và biên chế. Chức danh chủ chốt: Bỏ chức danh Phó Chủ tịch Thường trực, thực hiện kiêm nhiệm ở tất cả các vị trí Thường trực hội và Ban chấp hành hội, trong đó lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh gồm Chủ tịch (do Tổng biên tập Báo Phú Thọ kiêm), 1 Phó Chủ tịch (do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kiêm). Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ hoạt động theo tổ chức mới từ ngày 1 tháng 8 năm 2019.

Từ khi vận hành theo tổ chức, bộ máy mới, Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ đã đảm bảo thực hiện đúng, đủ, hiệu quả công tác Hội và đảm bảo quyền, lợi ích của hội viên, đồng thời khẳng định được vai trò là tổ chức hội nghề nghiệp đặc thù trong xu thế phát triển mạnh của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội.

Nhà báo Phùng Văn Khiêm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn trình bày tham luận về động viên khuyến khích hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí. Ảnh: Từ Hải

Nhà báo Phùng Văn Khiêm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn trình bày tham luận về động viên khuyến khích hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí. Ảnh: Từ Hải

Nhà báo Phùng Văn Khiêm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn cho rằng, kinh nghiệm rút ra trong động viên hội viên nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí xuất sắc tuyên truyền về Đảng, đó là: Ban Biên tập, lãnh đạo các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh đã luôn chủ động nắm thông tin, bám sát chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các chi hội, các phòng chuyên môn thực hiện kịp thời; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền từng tháng, tăng cường kiểm điểm rút kinh nghiệm hằng tuần

Nhà báo Ma Văn Chức – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang trình bày tham luận về tuyên truyền Nghị quyết thông qua giải báo chí về chủ đề xây dựng nông thôn mới. Theo nhà báo Ma Văn Chức: Để báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền phải có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền nói chung, các cuộc thi trên báo chí nói riêng về xây dựng nông thôn mới.

Nhà báo Ma Văn Chức – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang trình bày tham luận về tuyên truyền Nghị quyết thông qua giải báo chí về chủ đề xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Từ Hải

Nhà báo Ma Văn Chức – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang trình bày tham luận về tuyên truyền Nghị quyết thông qua giải báo chí về chủ đề xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Từ Hải

"Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân để thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền và duy trì các chuyên trang, chuyên mục" Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Nhà báo Nguyễn Nam Hải - Phó Chủ tịch Hội, Phó Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên cho rằng: Để Nghị quyết đi vào đời sống, cần tăng cường cung cấp thông tin có định hướng của Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố và tạo sự tin tưởng của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới đặc biệt là đối với các vấn đề còn vướng mắc.

Nhà báo Nguyễn Nam Hải - Phó Chủ tịch Hội, Phó Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên trình bày tham luận về những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra khi tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Từ Hải

Nhà báo Nguyễn Nam Hải - Phó Chủ tịch Hội, Phó Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên trình bày tham luận về những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra khi tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Từ Hải

Thông qua các tác phẩm báo chí kiên quyết phê phán các tập thể, cá nhân không tích cực trong triển khai và thực hiện nghị quyết của Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết. Đối với những thông tin về việc xử lý cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm và vi phạm pháp luật cần phản ánh kịp thời để định hướng dư luận; tuyên truyền trên tinh thần xây dựng “xây để chống, chống để xây”, tuyên truyền để nhìn thấy những việc chưa tốt để khắc phục.

Lãnh đạo Đài PTTH tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Các cơ quan báo chí phải "từng bước thay đổi về hình thức, phương pháp, cách tiếp cận trong tuyên truyền về nghị quyết; tránh tình trạng khi xem, nghe các tác phẩm tuyên truyền về nghị quyết cảm thấy khô cứng, lối mòn, không hấp dẫn".

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội – Báo chí góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” chụp ảnh lưu niệm.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội – Báo chí góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, hội thảo còn có nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị, phần lớn các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo nâng cao chất lượng tuyên truyền về đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ thực tiễn tuyên truyền ở cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, nhà báo Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Việc đổi mới hoạt động Hội Nhà báo các cấp để nâng cao việc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách tự nhiên và hiệu quả. Chức năng chủ yếu của Hội Nhà báo Việt Nam là tập hợp đông đảo hội viên, người làm báo Việt Nam thực hiện các mục tiêu, tôn chỉ của chúng ta, của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Cả nước có hơn 26000 hội viên trong cả nước. Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng có các tổ chức Hội các nhà báo, tuy nhiên chỉ có Việt Nam là có một tổ chức Hội thống nhất từ trung ương đến địa phương mạnh nhất, chặt chẽ nhất là Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, giữ gìn thanh danh của người làm báo Việt Nam... Các phóng viên nhà báo đã tích cực tuyên truyền Nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời cũng đưa cuộc sống vào Nghị quyết. Chính sự đồng thuận trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội có được một phần hết sức quan trọng từ báo chí. Việc tạo ra sự đồng thuận đó, hình thành các dư luận tích cực đó, chính báo chí đã đi đầu trong các nhiệm vụ.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh:  “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống báo chí không chỉ phản ánh mục tiêu, chỉ tiêu, mà còn đưa ra các giải pháp thực hiện đạt được chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết. Nhưng theo tôi nghĩ chúng ta cũng cần đưa cuộc sống vào Nghị quyết trước tiên. Báo chí cần tuyên truyền để cho vấn đề nóng, bức thiết hiện nay ở trong nước, ở từng địa phương được phản ánh thể hiện kịp thời trong Nghị quyết”.

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

“Trong thời gian qua nhân dân luôn đồng tình với chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, sự đồng thuận trong xã hội, hình thành được dư luận tích cực...tất cả có được nhờ một phần quan trọng của báo chí. Tuy nhiên chính chúng ta cần phải xác định đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Báo chí cần phải thực hiện hiệu quả, đảm bảo sự sinh động của Nghị quyết, thu hút nhân dân tìm hiểu. Chúng ta sử dụng báo mạng, báo hình...nhưng cần quan tâm nhất là tuyên truyền những gì người đọc, người xem họ đang cần. Không ai khác là Hội nhà báo chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này, tự thân những nhà báo phóng viên chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này...tất cả để lan tỏa và tạo ra sự đồng thuận trong xã hội” - nhà báo Mai Đức Lộc khẳng định.

Kết thúc Hội thảo, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức Hội thảo nghiệp vụ hội nhà báo các tỉnh Miền núi - Trung du phía Bắc và T.P Hà Nội lần thứ XVI.

Theo Lê Tâm/ báo Công luận

https://congluan.vn/de-cac-co-quan-bao-chi-chu-dong-sang-tao-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song-post102482.html