Đề cương nội dung Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017 | 16:20:19

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 Số: 06/ĐCND-CTTĐT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  05  tháng  12  năm 2016

 

                                  

ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG

Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam

 

          I/ Giới thiệu về Hội Nhà báo Việt Nam:

 1. Lịch sử ra đời và phát triển;
 2. Chức năng nhiệm vụ;
 3. Tổ chức bộ máy, số lượng cơ quan, đơn vị, số lượng hội viên;
 4. Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ 2015-2020;
 5. Danh sách Chủ tịch, các phó Chủ tịch Các nhiệm kỳ;
 6. Danh sách Ban chấp hành,ban Thường vụ các nhiệm kỳ trước;
 7. Địa chỉ, số điện thoại của các trụ sở làm việc,số điện thoại di động hộp thư điện tử các cơ quan chức năng của Hội và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Hội;
 8. Giới thiệu các đơn vị thành viên trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam (như các nội dung trên);
 9. Giới thiệu các cơ quan Báo chí.

          II/ Hoạt động Hội:

 1. Cập nhật đăng tải thông tin phản ánh hoạt động của Hội nhà báo các cấp, các đơn vị thành viên, các sự kiện nổi bật... thể hiện bằng hình thức báo nói, báo hình, báo điện tử;
 2. Các đề án Hội Nhà báo Việt Nam đang triển khai thực hiện.

          III/ Hệ thống văn bản:

 1. Các văn bản của Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam;
 2. Các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành về quản lý, phối hợp quản lý các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam;
 3. Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam;
 4. Các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Hướng dẫn... của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2015-2020.

          IV/ Nghiệp vụ báo chí:

 1. Các tài liệu giáo trình, sách, bài giảng về báo chí;
 2. Băng hình các bài giảng của các giáo sư, giảng viên có uy tín báo chí;
 3. Hướng dẫn kĩ năng thực hành tác nghiệp của phóng viên;
 4. Trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp của phóng viên;
 5. Phân tích, bình luận các tác phẩm báo chí tiêu biểu, phê bình báo;
 6. Quy trình biên tập, xuất bản, phát hành từng loại hình báo chí, trách nhiệm của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, tổng biên tập... trong thực hiện quy trình xuất bản;
 7. Định hướng những vấn đề, sự kiện báo chí quan trọng, phức tạp,nhạy cảm;
 8. Phê bình báo (dọn vườn, nhổ cỏ, nhặt sạn).

         V/ Đạo đức báo chí

 1. Học tập đạo đức phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 2. Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam;
 3. Những bài viết, tham luận tại các hội thảo, ý kiến của bạn đọc... liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam;
 4. Những câu chuyện, tình huống tiêu biểu;
 5. Những vụ việc, bài viết, ý kiến về vi phạm đạo đức nghề nghiệp của hội viên;
 6. Những tấm gương đạo đức người làm báo.

           VI/ Pháp luật báo chí:

 1. Các văn bản pháp luật về báo chí và liên quan đến báo chí;
 2. Các bài viết phân tích pháp luật về báo chí, các bài viết, băng hình hướng dẫn kĩ năng tác nghiệp của phóng viên bảo đảm thực thi nhiệm vụ đúng pháp luật;
 3. Phân tích, bình luận của nhà báo, luật sư, bạn đọc...về các vụ việc liên quan đến chấp hành pháp luật về báo chí;
 4. Tài liệu hội thảo, tọa đàm và các ý kiến xây dựng pháp luật về báo chí;
 5. Hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật về báo chí và các vụ việc vi phạm pháp luật khác liên quan đến báo chí;
 6. Hỏi, đáp pháp luật về báo chí;
 7. Những văn bản quy phạm pháp luật khác các nhà báo cần biết trong thực hiện nhiệm vụ.

          VII/ Quản lý báo chí:

          Cung cấp tài liệu theo các chuyên đề sau đây:

 1. Quan điểm quản lý báo chí của Đảng,Nhà nước ta;
 2. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo quản lý báo chí;
 3. Hệ thống các cơ quan, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước thực hiện quản lý chỉ đạo báo chí;
 4. Vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam tham gia quản lý báo chí;
 5. Lý luận về Báo chí và Truyền thông;
 6. Xử lý khủng hoảng truyền thông.

          VIII/ Kinh tế báo chí:

 1. Tài liệu về kinh tế báo chí;
 2. Giới thiệu các mô hình về kinh tế báo chí hiện đại;
 3. Trao đổi kinh nghiệm hoạt động kinh tế báo chí;
 4. Cổ vũ động viên các cơ quan báo chí hoạt động kinh tế báo chí có hiệu quả, đồng thời phê phán các hoạt động lợi dụng báo chí để vụ lợi;
 5. Báo chí và Doanh nghiệp.

          IX/ Hội nhập báo chí:

 1. Tìm hiểu báo chí quốc tế (lịch sử báo chí thế giới, các cơ quan báo chí truyền thông tiêu biểu...);
 2. Hoạt động quan hệ quốc tế của Hội;
 3. Giới thiệu kinh nghiệm các nước về nghiệp vụ, pháp luật, quản lý, kinh tế báo chí...;
 4. Bình luận quốc tế về các sự kiện báo chí truyền thông đặc biệt.

          X/ Lịch sử báo chí :

 1. Lịch sử ra đời và phát triển của Báo chí Việt Nam;
 2. Giới thiệu lịch sử các cơ quan Báo chí tiêu biểu;
 3. Giới thiệu các tư liệu, hiện vật, hình ảnh... về lịch sử Báo chí Việt Nam;
 4. Những câu chuyện, hồi ký tiêu biểu của các thế hệ nhà báo trước đây;
 5. Những tác phẩm báo chí gây chấn động dư luận trong lịch sử.

         XI/ Giải báo chí:

 1. Các văn bản về Giải báo chí Quốc gia;
 2. Danh sách các tác phẩm, tác giả đoạt Giải báo chí Quốc gia và Giải báo chí khác từng năm;
 3. Nhận xét đánh giá về các giải báo chí qua tổng kết hàng năm;
 4. Phân tích bình luận về những tác phẩm tiêu biểu đoạt giải;
 5. Kế hoạch tổ chức trao giải từng năm;
 6. Tài liệu về các cuộc hội thảo, tọa đàm về các Giải báo chí;
 7. Các tác phẩm báo chí tiêu biểu.

         XII/ Giám sát báo chí:

 1. Đăng tải văn bản về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước, Cơ quan chủ quản, Cơ quan báo chí và của các cấp Hội Nhà báo, cổ vũ động viên, định hướng, hướng dẫn Nhà báo, hội viên thực hiện nhiệm vụ đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, đúng pháp luật và quy định về đạo đức nghề nghiệp...;
 2. Đăng các quy định, các chỉ đạo của cấp có trách nhiệm, thẩm quyền về giám sát hoạt động báo chí;
 3. Đăng tải các kế hoạch và kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động báo chí của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 4. Đăng ý kiến, kiến nghị của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên;
 5. Đăng thông tin giải quyết, xử lý các vấn đề, vụ việc... liên quan đến cơ quan báo chí, nhà báo, hội viên của các cơ quan có trách nhiệm, có thẩm quyền... Đồng thời đăng tải ý kiến xây dựng của tổ chức cá nhân về các vụ việc, vấn đề liên quan đến báo chí, nhà báo, hội viên;
 6. Đăng ý kiến phê bình và tự phê bình, giải pháp khắc phục của các cơ quan báo chí, nhà báo, hội viên;
 7. Thông tin các điển hình tiêu biểu về xây dựng cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, thông tin về những vi phạm các nguyên tắc chế độ quy định trong xây dựng cơ quan báo chí và các cấp hội Nhà báo;
 8. Đăng ý kiến các nhà báo về các vụ việc tiêu biểu vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

XIII/ Báo chí giám sát xã hội:

 1. Đăng thông tin từ các diễn đàn: Quốc hội, HĐND, Mặt trận các cấp về giám sát thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước...;
 2. Tích hợp, tổng hợp thông tin do các cơ quan báo chí xuất bản về các điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các vụ việc vi phạm pháp luật, đạo đức của các tổ chức, cá nhân, nhằm phục vụ nhiệm vụ chung trong từng thời điểm;
 3. Tổng hợp các tác phẩm tiêu biểu về những lĩnh vực phức tạp quan trọng như giao thông, môi trường, sức khỏe cộng đồng, giáo dục, đạo đức xã hội, quản lý đô thị, tài nguyên, chủ quyền biển đảo...đã xuất bản;
 4. Đăng tải các bài viết, các tọa đàm trao đổi phân tích, bình luận về các vụ việc tiêu cực mà các cơ quan báo chí đã đăng;
 5. Đăng tải các vụ việc Báo chí đã nêu nhưng chưa có phản ứng tích cực hoặc đã có phản ứng nhưng chưa dứt điểm và các vụ việc mới do CTTĐT thực hiện điều tra, xử lý;
 6. Đăng tải các bài viết của các nhà báo xung quanh các vấn đề mang tính tiêu điểm mà công chúng đang quan tâm;
 7. Giám sát công sở: Thông tin chính thức về những vấn đề, sự kiện liên quan đến kiểm soát quyền lực, đạo đức công vụ, giám sát công sở đối với các cơ quan công quyền và tổng hợp đăng tải các tác phẩm báo chí phản ánh về nội dung này;
 8. Chuyện dọc đường làm báo: Phản ánh thực tế những sự việc câu chuyện thu nhặt được của các nhà báo nhằm phát hiện cảnh báo giúp các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm khắc phục;
 9. Góc nhìn nhà báo: Lựa chọn phân tích, bình luận một số sự kiện vấn đề nổi lên cung cấp cho người có trách nhiệm và công chúng thông tin đa chiều về sự kiện vấn đề mà Báo chí quan tâm.

         XIV/ Câu chuyện Báo chí (mỗi tuần một chuyện): Phân tích, bình luận sự kiện báo chí nổi bật trong tuần.

         XV/ Chân dung nhà báo (gương sáng Hội viên).

         XVI/ Diễn đàn nhà báo – hội viên:

 1. Ý kiến góp ý và phản biện của nhà báo - hội viên nhằm xây dựng luật pháp, đạo đức, nghiệp vụ, quản lý, kinh tế, hội nhập... báo chí;
 2. Trao đổi nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp;
 3. Bình luận, phân tích những sự kiện báo chí truyền thông nổi bật.

          XVII/ Phản hồi thông tin:

        Tiếp nhận những thông tin khiếu nại góp ý kiến của nhà báo - hội viên và công chúng báo chí. Chuyển nội dung này đến các cơ                  quan có trách nhiệm thẩm quyền giải quyết và phản hồi thông tin đã xử lý.

          XVIII/ Góc giải trí:

          Chủ yếu đăng tải những truyện vui, văn thơ trào phúng, tranh biếm họa liên quan đến báo chí.

Nơi nhận :

 • Kèm theo QĐ phê duyệt ND CTTĐT-HNBVN;
 • Lưu VP.

                   GIÁM ĐỐC

   Nguyễn Hòa Văn

 
                    (Đã ký)