Đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân liên quan đến sự cố môi trường do Formosa gây ra

Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017 | 15:43:59

Ngày 14/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 13 diễn ra trong hai ngày 12 và 13/4 tại Hà Nội.

Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư đã xem xét, kết luận về thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016 do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, để Bộ TN&MT và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo UBKT T.Ư, những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT và các đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng TN&MT; Bùi Cách Tuyến, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường; Nguyễn Thái Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT; Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT; Mai Thanh Dung, Cục trưởng Cục Thẩm định, đánh giá tác động môi trường là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lương Duy Hanh; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT, đồng chí Nguyễn Minh Quang, đồng chí Bùi Cách Tuyến và đồng chí Nguyễn Thái Lai theo quy định.

Trường hợp đồng chí Mai Thanh Dung, Đảng ủy Bộ TN&MTđã thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường; Bộ TN&MT đã kỷ luật giáng chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

UBTK T.Ư cũng kết luận những vi phạm của đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với đồng chí Hồ Anh Tuấn; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Võ Kim Cự theo quy định.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT T.Ư đã xem xét, kết luận một số đơn tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền.

Theo pháp Luật Việt Nam