Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 | 18:35:5

Bảo tàng Báo chí Việt Nam được Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích đột xuất trong công tác năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam quy định trong Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt; Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen cho tập thể Bảo tàng Báo chí Việt Nam vì đã có thành tích đột xuất “Vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc hoàn chỉnh nội dung, rút ngắn thời gian thiết kế và thi công, nâng cao chất lượng các không gian trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước”.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội Nhà báo Việt Nam cắt băng khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Báo chí Việt Nam mà nòng cốt là báo chí cách mạng, trong suốt quá trình phát triển luôn đồng hành cùng lịch sử đất nước, là công cụ hữu hiệu mở mang dân trí, chấn hưng dân khí, cổ vũ tự cường dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng con người và văn hóa Việt Nam.

Xuất phát từ ý tưởng, tâm huyết gìn giữ, tôn vinh và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp đó của các thế hệ người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là “bảo tàng chuyên ngành do Hội Nhà báo Việt Nam quản lý” và “bổ sung vào Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020”.

Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Ban quản lý các dự án thành phần Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, tài liệu về báo chí và bước đầu xác lập kho cơ sở, hình thành bộ máy nhân sự, đáp ứng các điều kiện quy định của Luật Di sản và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đủ điều kiện thành lập bảo tàng.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1118/QĐ-Ttg thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Lễ công bố Quyết định và ra mắt Bảo tàng được tổ chức trọng thể vào ngày 16 tháng 8 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Sau gần 3 năm ra đời, với quyết tâm và nỗ lực tối đa, bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan, ngay trong bối cảnh nhiều hoạt động và dự án trong và ngoài nước bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã hoàn thành các không gian trưng bày cố định; chính thức mở cửa đón khách tham quan, được công chúng và các chuyên gia bảo tàng, lịch sử, báo chí đánh giá cao về chất lượng trưng bày và hiệu quả giáo dục truyền thống, rút ngắn thời gian thực hiện so với thông thường từ 5-7 năm.

Năm 2019, tập thể Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2020, ngay sau sự kiện khai trương đón khách tham quan được tổ chức thành công, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn có chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng và các nhà khoa học./.

PV/Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam