Để những tấm gương, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả ngày càng được nhân rộng

Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019 | 12:36:23

Viết về xây dựng Đảng, hẳn nhiên không bao giờ dễ. Bởi, viết làm sao vừa bảo đảm định hướng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng vừa phải khách quan, trung thực, sinh động và hấp dẫn để thu hút bạn đọc. Đó là những yêu cầu khá khắt khe ngay cả với những phóng viên có thâm niên trong nghề.

Từ tác phẩm đạt giải A về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên Thành phố Hà Nội

Hà Nội là trái tim của cả nước. Thủ đô ngàn năm văn hiến với những hoạt động chính trị, đời sống, văn hóa xã hội hàng ngày vẫn là tấm gương để các địa phương trong cả nước nhìn vào và học tập. Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sau hai năm triển khai thực hiện đã trở thành mục tiêu học tập, phấn đấu của các tập thể, cá nhân trên cả nước. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác. Thời gian qua, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản trong toàn Đảng bộ TP Hà Nội, được triển khai với tính sáng tạo, gắn với thực hiện kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Huyện Đan Phượng triển khai và nhân rộng nhiều “con đường bích họa”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Linh Ngọc

Huyện Đan Phượng triển khai và nhân rộng nhiều “con đường bích họa”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp - Ảnh: Linh Ngọc

Nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đặc biệt trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã giúp nâng cao ý thức rèn luyện, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị tại Hà Nội cũng như các địa phương khác trong cả nước, nhà báo Khánh Ly báo Hà Nội mới đã thực hiện loạt bài viết “Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII” tại Đảng bộ Hà Nội. Loạt bài đã nêu bật lên những phương pháp, cách làm đồng thời lan tỏa những tấm gương với hoạt động tích cực theo tinh thần của Chỉ thị. Loạt bài viết được đánh giá cao trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đặc biệt trong việc đưa các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước vào đời sống.

Theo bài viết thì qua hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã có cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân. Không chỉ vậy, thông qua việc làm này đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, không ngừng phấn đấu, xứng đáng là “công bộc” của nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 05, mỗi người đều ý thức được cần phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến hành động gửi “Thư xin lỗi” tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn hoặc không giải quyết kịp thời công việc hành chính của nhân dân tại Nam Từ Liêm, Quận ủy Long Biên chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết công khai kế hoạch của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát. Bên cạnh đó, đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: Huyện Đan Phượng triển khai và nhân rộng những “con đường bích họa”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Đoàn Thanh niên quận Ba Đình xây dựng bãi đỗ xe đúng quy định, biến các “chân rác” thành vườn hoa... Đồng thời, xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực, tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, Thành ủy đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị hợp lý từ đó góp phần ổn định tình hình từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Những việc làm thiết thực, ích nước, lợi nhà đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh việc đưa ra nhiều điển hình tiên tiến, những cách làm hiệu quả, những thành tựu nổi bật, nhà báo Khánh Ly cũng nêu ra những khó khăn, hạn chế, những mặt còn tồn tại trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ tại các địa phương, đơn vị: Một số cấp ủy cơ sở còn nhận thức chưa đầy đủ, thụ động, trông chờ vào cấp trên; chưa có sự đột phá, sáng tạo, chưa thật sự quan tâm, coi trọng việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài; chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm nhất là về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản… gây bức xúc trong nhân dân. Sự gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đảng viên và cá nhân có lúc, có nơi còn lúng túng; việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở một số nơi còn chậm, chưa cụ thể và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo để kịp thời biểu dương, nhân rộng ở một số cơ sở còn chưa nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của cấp ủy cơ sở còn ít, chưa kịp thời, liên tục, chưa có nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. Những vẫn đề được nêu ra để các cấp ngành rút kinh nghiệm, khắc phục các yếu kém tồn tại để việc thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ dừng lại ở hình thức phong trào mà còn thực sự lan tỏa trong từng hoat động hàng ngày.

Tuyên truyền về xây dựng Đảng: cần tinh thần quyết liệt và bản lĩnh làm nghề của phóng viên

Với sự kỳ công, công phu của mình, tác phẩm “Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII” đã xứng đáng được vinh danh Giải A-  Giải thưởng báo chí Hà Nội viết về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội.

Viết báo không phải là công việc đơn giản, viết về xây dựng Đảng còn khó hơn nhiều lần bởi yêu cầu phải viết làm sao vừa bảo đảm định hướng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng vừa phải khách quan, trung thực, sinh động và hấp dẫn để thu hút bạn đọc. Đó là những yêu cầu khá khắt khe ngay cả với những phóng viên có thâm niên trong nghề. Nhà báo Khánh Ly cũng đã chia sẻ: Các đồng nghiệp thường gọi những phóng viên viết về xây dựng Đảng là những người viết mảng 3K. 3K tức là khó, khô và khổ. Thực tế nhiều đồng nghiệp đã khẳng định, viết về mảng xây dựng Đảng khó từ khâu xác định đề tài, xây dựng nội dung đề tài, khai thác tư liệu cũng như cách thức thể hiện tác phẩm đều có những yêu cầu cao về kiến thức, vốn sống, nghiệp vụ và quan trọng hơn nữa đó chính là tâm huyết, lý tưởng cách mạng cũng như bản lĩnh chính trị của người cầm bút.

Để thể hiện một tác phẩm báo chí có chất lượng về xây dựng Đảng đòi hỏi phóng viên phải hội đủ nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố gần như là bắt buộc, một trong những kinh nghiệm để có được bài viết tốt về xây dựng Đảng trước hết phải bám sát nội dung cần tuyên truyền, chương trình xây dựng Đảng của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đặt ra trong cả nhiệm kỳ đại hội cũng như trong hàng tháng, hàng quý. Bên cạnh đó phóng viên phải nắm vững các kiến thức về xây dựng Đảng cũng như nắm bắt những thông tin quan trọng từ các hội nghị, hội thảo về công tác xây dựng Đảng từ cơ sở đến tỉnh.

Qua đó có sự tổng hợp về công tác xây dựng Đảng trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay còn phải nghiên cứu thêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trong công tác xây dựng Đảng. Như loạt bài trên, nhà báo Khánh Ly đã bám sát cơ sở bằng cách đi đến từng địa phương, các quận, huyện thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, chủ động trong quan hệ với các cấp ủy để khai thác kỹ hơn những thông tin nhằm xây dựng bài viết sâu hơn, thuyết phục hơn.

Nhà báo Khánh Ly nhận Giải A Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống trị của Thành phố Hà Nội.

Nhà báo Khánh Ly nhận Giải A Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống trị của Thành phố Hà Nội.

Và nhà báo, ngoài chuyên môn nghiệp vụ còn cần trang bị cho mình những kỹ năng khác như một nền tảng kiến thức sâu rộng để hiểu biết và nắm rõ những tinh thần từ các Nghị quyết, chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cần một bản lĩnh chính trị để có thể lựa chọn thông tin, ngoài việc tuyên truyền còn đấu tranh lại những luận điệu chống phá, làm lung lạc niềm tin không chỉ của nhân dân mà còn tác động đến cả nhà báo.

"Chính bởi lĩnh vực xây dựng Đảng là một lĩnh vực khó, do vậy phóng viên nhà báo khi tham gia vào lĩnh vực này ngoài việc trang bị cho mình một kỹ năng chuyên môn tốt thì cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình. Trong quá trình tác nghiệp chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ban  biên tập và đăc biệt là sự quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt của thường trực tỉnh ủy. Chính vì vậy đã tạo nên một thực tiễn rất sinh động để tôi và những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Đảng có thể có những tin và những bài hay hướng về cơ sở để có thể truyền tải được những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và góp một phần sức lực nhỏ bé của mình đưa những nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống.

Thông qua tác phẩm của mình chúng tôi mong muốn những tấm gương, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả ngày càng được nhân rộng, những giá trị từ tấm gương, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống. Đó là mục đích, cũng như là gương soi cho nhà báo chúng tôi mỗi ngày nhìn vào để có thể hoàn thiện bản thân mình" - nhà báo Khánh Ly chia sẻ. 

Theo Nguyệt Hồ/ Báo Công Luận